Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk-fysisk udviklingsplan på oplevelse i Odense

Den strategisk-fysiske udviklingsplan har til formål at udarbejde en udviklingsplan, der skal synliggøre potentialer-ne i Odenses oplevelsestætte bymidte bl.a. igennem kortlægning af et passage- og oplevelsesforløb. Planen skal synliggøre og vise, hvordan disse passage- og oplevelsesforløb udformes konkret og bidrager ind i Odenses trans-formation som international kulturby igennem kunst, kultur og oplevelser.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal løfte den oplevelsesrige storby til nye højder med kulturen og turismen i fokus. Den oplevelsesrige storby skal både udfoldes som tematik og igennem konkret handling. Bymidtens uforlø-ste potentialer skal udfoldes, byens åbenlyse kvaliteter styrkes og skabe nye lag til fremtidens levende, dynamiske og oplevelsesrige storby. Det er målet, at den strategisk-fysiske udviklingsplans tiltag vil øge turismen i Odense og på resten af Fyn og Øerne.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan ’På oplevelse i Odense’ er affødt af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne i regi af Destination Fyn og relaterer sig samtidig til et større igangværende udviklingsarbejde for fremti-dens bymidte i regi af Odense Kommune. Opgaven har et højt ambitionsniveau. Det er forventningen, at rådgiver skaber en strategisk-fysisk udviklingsplan med høj flyvehøjde og stor originalitet i international særklasse.
Udviklingsplanen for Fyn og Øerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturtu-risme, Realdania og de ti fynske kommuner. Formålet med udviklingsplanen er at styrke turismeudviklingen på tværs af Fyn og Øerne ved at samle kommuner og turismeerhverv omkring en fælles indsats for udvikling af turis-men frem mod 2030. I forlængelse af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne vil der blive udviklet i alt fem strategisk-fysiske udviklingsplaner (SFU) som åbningstræk, der skal sikre en bæredygtig, langsigtet, strategisk og fysisk udvikling af turismen.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan (SFU) for Odense udarbejdes som led i at understøtte ambitionerne om en oplevelsesfortættet storby med en kulturel stærk bymidte og destinationer i særklasse. Under overskriften ’På oplevelse i Odense’ ligger en ambition om at skabe et passageforløb med en placering og et forløb af strategisk betydning for opfyldelsen af byrådets visioner og mål for bymidtens fremtidige attraktivitet og oplevelsesmæssige tiltrækningskraft. Forløbet skal forene kulturelle og kunstneriske oplevelser med destinationer i byen, der tilsam-men bringer et fornyet blik på Odenses bymidte og bringer besøgende og turister ud på nye eventyr.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-05-2024)
Titel Strategisk-fysisk udviklingsplan på oplevelse i Odense
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Den strategisk-fysiske udviklingsplan har til formål at udarbejde en udviklingsplan, der skal synliggøre potentialer-ne i Odenses oplevelsestætte bymidte bl.a. igennem kortlægning af et passage- og oplevelsesforløb. Planen skal synliggøre og vise, hvordan disse passage- og oplevelsesforløb udformes konkret og bidrager ind i Odenses trans-formation som international kulturby igennem kunst, kultur og oplevelser.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal løfte den oplevelsesrige storby til nye højder med kulturen og turismen i fokus. Den oplevelsesrige storby skal både udfoldes som tematik og igennem konkret handling. Bymidtens uforlø-ste potentialer skal udfoldes, byens åbenlyse kvaliteter styrkes og skabe nye lag til fremtidens levende, dynamiske og oplevelsesrige storby. Det er målet, at den strategisk-fysiske udviklingsplans tiltag vil øge turismen i Odense og på resten af Fyn og Øerne.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan ’På oplevelse i Odense’ er affødt af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne i regi af Destination Fyn og relaterer sig samtidig til et større igangværende udviklingsarbejde for fremti-dens bymidte i regi af Odense Kommune. Opgaven har et højt ambitionsniveau. Det er forventningen, at rådgiver skaber en strategisk-fysisk udviklingsplan med høj flyvehøjde og stor originalitet i international særklasse.
Udviklingsplanen for Fyn og Øerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturtu-risme, Realdania og de ti fynske kommuner. Formålet med udviklingsplanen er at styrke turismeudviklingen på tværs af Fyn og Øerne ved at samle kommuner og turismeerhverv omkring en fælles indsats for udvikling af turis-men frem mod 2030. I forlængelse af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne vil der blive udviklet i alt fem strategisk-fysiske udviklingsplaner (SFU) som åbningstræk, der skal sikre en bæredygtig, langsigtet, strategisk og fysisk udvikling af turismen.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan (SFU) for Odense udarbejdes som led i at understøtte ambitionerne om en oplevelsesfortættet storby med en kulturel stærk bymidte og destinationer i særklasse. Under overskriften ’På oplevelse i Odense’ ligger en ambition om at skabe et passageforløb med en placering og et forløb af strategisk betydning for opfyldelsen af byrådets visioner og mål for bymidtens fremtidige attraktivitet og oplevelsesmæssige tiltrækningskraft. Forløbet skal forene kulturelle og kunstneriske oplevelser med destinationer i byen, der tilsam-men bringer et fornyet blik på Odenses bymidte og bringer besøgende og turister ud på nye eventyr.
Annonceret 03-05-2024 kl. 14.14
Deadline 29-05-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1. Pris: 10 pct. 2. Kvalitet: 90 pct. a. Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct. b. Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dea4e21a-44a0-4122-910d-55ded6c143a9/homepage
Ordregiver Odense Kommune
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Adresse Nørregade 36
5000
Odense C
CPV kode 71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Annabell Wallin Steengaard
Kontakt E-mail: anwst@odense.dk
Telefon: +45 51297175
Modtagers firmanavn By- og Kulturforvaltning, Byudvikling
Adresse for modtagelse af tilbud anwst@odense.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[03-05-2024 14:14:56]

Åbn tidligere version 03-05-2024 Luk tidligere version 03-05-2024
Titel Strategisk-fysisk udviklingsplan på oplevelse i Odense
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Den strategisk-fysiske udviklingsplan har til formål at udarbejde en udviklingsplan, der skal synliggøre potentialer-ne i Odenses oplevelsestætte bymidte bl.a. igennem kortlægning af et passage- og oplevelsesforløb. Planen skal synliggøre og vise, hvordan disse passage- og oplevelsesforløb udformes konkret og bidrager ind i Odenses trans-formation som international kulturby igennem kunst, kultur og oplevelser.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal løfte den oplevelsesrige storby til nye højder med kulturen og turismen i fokus. Den oplevelsesrige storby skal både udfoldes som tematik og igennem konkret handling. Bymidtens uforlø-ste potentialer skal udfoldes, byens åbenlyse kvaliteter styrkes og skabe nye lag til fremtidens levende, dynamiske og oplevelsesrige storby. Det er målet, at den strategisk-fysiske udviklingsplans tiltag vil øge turismen i Odense og på resten af Fyn og Øerne.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan ’På oplevelse i Odense’ er affødt af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne i regi af Destination Fyn og relaterer sig samtidig til et større igangværende udviklingsarbejde for fremti-dens bymidte i regi af Odense Kommune. Opgaven har et højt ambitionsniveau. Det er forventningen, at rådgiver skaber en strategisk-fysisk udviklingsplan med høj flyvehøjde og stor originalitet i international særklasse.
Udviklingsplanen for Fyn og Øerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturtu-risme, Realdania og de ti fynske kommuner. Formålet med udviklingsplanen er at styrke turismeudviklingen på tværs af Fyn og Øerne ved at samle kommuner og turismeerhverv omkring en fælles indsats for udvikling af turis-men frem mod 2030. I forlængelse af den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne vil der blive udviklet i alt fem strategisk-fysiske udviklingsplaner (SFU) som åbningstræk, der skal sikre en bæredygtig, langsigtet, strategisk og fysisk udvikling af turismen.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan (SFU) for Odense udarbejdes som led i at understøtte ambitionerne om en oplevelsesfortættet storby med en kulturel stærk bymidte og destinationer i særklasse. Under overskriften ’På oplevelse i Odense’ ligger en ambition om at skabe et passageforløb med en placering og et forløb af strategisk betydning for opfyldelsen af byrådets visioner og mål for bymidtens fremtidige attraktivitet og oplevelsesmæssige tiltrækningskraft. Forløbet skal forene kulturelle og kunstneriske oplevelser med destinationer i byen, der tilsam-men bringer et fornyet blik på Odenses bymidte og bringer besøgende og turister ud på nye eventyr.
Annonceret 03-05-2024 kl. 13.40
Deadline 29-05-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1. Pris: 10 pct. 2. Kvalitet: 90 pct. a. Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct. b. Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.
Link til udbudsmateriale www.udbud.dk
Ordregiver Odense Kommune
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Adresse Nørregade 36
5000
Odense C
CPV kode 71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Annabell Wallin Steengaard
Kontakt E-mail: anwst@odense.dk
Telefon: +45 51297175
Modtagers firmanavn By- og Kulturforvaltning, Byudvikling
Adresse for modtagelse af tilbud anwst@odense.dk