Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Favrskov Kommune

Udbuddet omfatter ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til flere operatører (Tilbudsgivere), jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).Ordregiver ønsker med dette udbud ligeledes at opfylde sine forpligtelser i forhold til Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen estimeres til ikke at overstige 12.000.000

De private tilbudsgivere skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne.

Ordregiver kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med Udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

I alt skal der etableres ladepunkter på 60 lokaliteter. Der udbydes 3 puljer med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere. (delaftaler)

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2024)
Titel Udbud af etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Favrskov Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

Udbuddet omfatter ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til flere operatører (Tilbudsgivere), jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).Ordregiver ønsker med dette udbud ligeledes at opfylde sine forpligtelser i forhold til Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen estimeres til ikke at overstige 12.000.000

De private tilbudsgivere skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne.

Ordregiver kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med Udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

I alt skal der etableres ladepunkter på 60 lokaliteter. Der udbydes 3 puljer med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere. (delaftaler)

Annonceret 01-05-2024 kl. 12.00
Deadline 05-06-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/favrskov-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=251849
Ordregiver Favrskov Kommune
Skønnet kontraktsum 12000000 DKK
Udvælgelseskriterier Tildeling af koncessionskontrakterne til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med de nedenfor listede underkriterier.

Underkriterium
A: Pris
B: Funktionalitet, system for betaling og data
C: Arbejdsgange og processer

jf. Udbudsbetingelser punkt 2.6

Adresse Skovvej 20
8382
Hinnerup
CPV kode 51000000-9 - Installationstjenester (undtagen programmel)
31000000-6 - Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31600000-2 - Eludstyr
31610000-5 - Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31680000-6 - Elartikler og tilbehør
31681000-3 - Elektrisk tilbehør
31681500-8 - Opladere
34144900-7 - El-køretøjer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Rene Hilstrøm
Kontakt E-mail: rehi@favrskov.dk
Telefon: +45 89641010