Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Høring - propangas

Ordregiver ønsker tilbud på levering af propangas (flaske- og tankgas) til de i materialet oplistede skoler. Ordregiver ønsker tilbud på brændgas til benyttelse til værksteder, trucks og madlavning. Gassen skal leveres i flasker og til tankanlæg. Tilbudsgiver skal tilbyde leje af tankanlæg.
Tilbudsgiver skal indestå for at gassen opfylder kvalitetskravene i bekendtgørelse om gaskvalitet nr. 230 af 21/03/2018.
Kontrakten vil være gældende fra den 01-11-2024 til og med den 31.10.2028. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperiodens første to år. Derefter kan den opsiges skriftligt af Ordregiver eller Kontrakthaver med et varsel på 6 måneder ved udgangen af en måned.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/225988663.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-04-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-04-2024)
Titel Høring - propangas
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ordregiver ønsker tilbud på levering af propangas (flaske- og tankgas) til de i materialet oplistede skoler. Ordregiver ønsker tilbud på brændgas til benyttelse til værksteder, trucks og madlavning. Gassen skal leveres i flasker og til tankanlæg. Tilbudsgiver skal tilbyde leje af tankanlæg.
Tilbudsgiver skal indestå for at gassen opfylder kvalitetskravene i bekendtgørelse om gaskvalitet nr. 230 af 21/03/2018.
Kontrakten vil være gældende fra den 01-11-2024 til og med den 31.10.2028. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperiodens første to år. Derefter kan den opsiges skriftligt af Ordregiver eller Kontrakthaver med et varsel på 6 måneder ved udgangen af en måned.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/225988663.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 02-04-2024 kl. 13.13
Deadline 23-04-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/225988663.aspx
Ordregiver Indkøbsfællesskabet IFIRS
Udvælgelseskriterier Ordregiver vælger den tilbudsgiver som findes bedst egnet til at løfte opgaven. Ordregiver vurderer ud fra Tilbudsgivers samlede tilbud, hvilken leverandør der er bedst egnet.
Adresse Skovvangen 28
6000
Kolding
CPV kode 09133000-0 - Flydende petroleumsgas (LPG)
09122100-1 - Propangas
09122110-4 - Propangas i flydende tilstand
44612000-3 - Beholdere til flydende gasser
44612100-4 - Gasflasker
44612200-5 - Gasbeholdere
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Fatih Tas
Kontakt E-mail: fta@ifirs.dk
Telefon: +45 61940438
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/225988663.aspx