Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud REMIX 2024, Vejen Kommune

De udbudte arbejder er et led i vejvedligeholdelsen af belægninger på vejnettet i Vejen Kommune

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2024)
Titel Udbud REMIX 2024, Vejen Kommune
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse

De udbudte arbejder er et led i vejvedligeholdelsen af belægninger på vejnettet i Vejen Kommune

Annonceret 21-03-2024 kl. 16.00
Deadline 10-04-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/vejen-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=209387
Ordregiver Vejen kommune
Adresse Rådhuspassagen 3
6600
Vejen
CPV kode 45233141-9 - Vejvedligeholdelse
44113620-7 - Asfalt
45233142-6 - Reparation af veje
45233223-8 - Fornyelse af slidlag på kørebaner
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Michael H. Jensen
Kontakt E-mail: mihj@vejen.dk
Telefon: +45 79965000