Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulent med kompetencer inden for det frivillige carbonmarked

Klimaskovfonden har brug for en konsulent, som kan bistå med sparring om en række emner inden for det frivillige carbonmarked. Konsulenten skal have stor erfaring og viden om området. Konsulenten skal også producere tekster på dansk og engelsk til publikationer, der udgives af Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden ønsker at indgå en rammeaftale, hvor Klimaskovfonden garanterer at købe mindst 150 timer og op til 250 timer i 2024.

Se nærmere om de fire opgaver og kravene til kompetencer i den vedlagte fil.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2024)
Titel Konsulent med kompetencer inden for det frivillige carbonmarked
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Klimaskovfonden har brug for en konsulent, som kan bistå med sparring om en række emner inden for det frivillige carbonmarked. Konsulenten skal have stor erfaring og viden om området. Konsulenten skal også producere tekster på dansk og engelsk til publikationer, der udgives af Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden ønsker at indgå en rammeaftale, hvor Klimaskovfonden garanterer at købe mindst 150 timer og op til 250 timer i 2024.

Se nærmere om de fire opgaver og kravene til kompetencer i den vedlagte fil.
Annonceret 20-03-2024 kl. 15.00
Deadline 05-04-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil i forbindelse med tildelingen af kontrakten lægge følgende kriterier for tildeling til grund:
a) Timepris:
Tilbudsgiver afgiver en timepris for udførelse af de 250 timer. Kriteriet vægtes med 40%.
Timeprisen omregnes til point ud fra følgende formel: Maksimumpoint (5) * laveste timepris/timepris konkret tilbud.

b) Faglige kompetencer:
Tilbudsgiver skal sende CV indeholdende relevante faglige kvalifikationer og erfaringer. CV’et må maksimalt udgøre én A4-side. Det tillægges positiv betydning, at konsulenten har kompetencer og erfaring med løsning af de opgaver, der er nævnt under punkt 2. Kriteriet vægtes med 30%.

Point tildeles ud fra nedenstående kriterier:
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 5
Meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4
Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 1

c) Forslag til opgaveløsning
Tilbudsgiver skal sende en kort beskrivelse (max 2 sider) af hvordan tilbudsgiver påtænker at tilgå og løse de 4 opgaver, som er nævnt under punkt 2. Kriteriet vægtes med 30%.

Point tildeles ud fra nedenstående kriterier:
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 5
Meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4
Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 1
Point for Timepris ganges med 40 pct., point for Faglige kompetencer (b) med 30 pct. og point for Opgaveløsning (c) med 30% svarende til ovenstående vægtning.
Dokumenter
Ordregiver Den Danske Klimaskovfond
Adresse Toftebakken 9
4000
Roskilde
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Kromann
Kontakt E-mail: tk@klimaskovfonden.dk
Telefon: +45 31477769
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[21-03-2024 15:29:48]
Fil med uddybende beskrivelse af udbud og opgaven var ved en fejl ikke blevet vedhæftet.

Åbn tidligere version 20-03-2024 Luk tidligere version 20-03-2024
Titel Konsulent med kompetencer inden for det frivillige carbonmarked
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Klimaskovfonden har brug for en konsulent, som kan bistå med sparring om en række emner inden for det frivillige carbonmarked. Konsulenten skal have stor erfaring og viden om området. Konsulenten skal også producere tekster på dansk og engelsk til publikationer, der udgives af Klimaskovfonden.

Klimaskovfonden ønsker at indgå en rammeaftale, hvor Klimaskovfonden garanterer at købe mindst 150 timer og op til 250 timer i 2024.

Se nærmere om de fire opgaver og kravene til kompetencer i den vedlagte fil.
Annonceret 20-03-2024 kl. 15.00
Deadline 05-04-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil i forbindelse med tildelingen af kontrakten lægge følgende kriterier for tildeling til grund:
a) Timepris:
Tilbudsgiver afgiver en timepris for udførelse af de 250 timer. Kriteriet vægtes med 40%.
Timeprisen omregnes til point ud fra følgende formel: Maksimumpoint (5) * laveste timepris/timepris konkret tilbud.

b) Faglige kompetencer:
Tilbudsgiver skal sende CV indeholdende relevante faglige kvalifikationer og erfaringer. CV’et må maksimalt udgøre én A4-side. Det tillægges positiv betydning, at konsulenten har kompetencer og erfaring med løsning af de opgaver, der er nævnt under punkt 2. Kriteriet vægtes med 30%.

Point tildeles ud fra nedenstående kriterier:
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 5
Meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4
Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 1

c) Forslag til opgaveløsning
Tilbudsgiver skal sende en kort beskrivelse (max 2 sider) af hvordan tilbudsgiver påtænker at tilgå og løse de 4 opgaver, som er nævnt under punkt 2. Kriteriet vægtes med 30%.

Point tildeles ud fra nedenstående kriterier:
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet 5
Meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 4
Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet 2
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud) 1
Point for Timepris ganges med 40 pct., point for Faglige kompetencer (b) med 30 pct. og point for Opgaveløsning (c) med 30% svarende til ovenstående vægtning.
Ordregiver Den Danske Klimaskovfond
Adresse Toftebakken 9
4000
Roskilde
CPV kode 90700000-4 - Tjenester på miljøområdet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Trine Kromann
Kontakt E-mail: tk@klimaskovfonden.dk
Telefon: +45 31477769