Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning: Byggemodning nord for Snostrup

Udbuddet omhandler en byggemodning nord for Snostrup i Frederikssund Kommune. Udbuddet gennemføres af Frederikssund Kommune på vegne af Frederikssund Kommune og Novafos A/S.
Opgaven udbydes i hovedentreprise. Entreprisen er benævnt ”Byggemodning nord for Snostrup” og omfatter jord-, afvandings-, asfalt- og brolægnings- samt ledningsarbejder indenfor spildevand, fjernvarme, drikkevand og strøm. Byggemodningen er beliggende i Frederikssund Kommune.
Arbejdet er delt op i to faser.
Fase 1 omfatter til og med første GAB lag på alle veje.
Fase 2 brolægning og slidlag.
Tinyhouse området skal være helt færdigt i Fase 1.
De første 300 m af stamvejen fra St. Rørbækvej og mod øst skal afsluttes i grus. Asfalten udføres af en anden bygherre.
Fase 1 skal udføres i perioden 1. maj 2024 til 1. december 2024.
Fase 2 skal udføres i perioden 1. april 2026 til 1. oktober 2026.
Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Arbejdsplads.
Ordregivere er Frederikssund Kommune (CVR 29189129) og Novafos A/S (CVR 31884993).
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/222218072.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2024)
Titel Tilbudsindhentning: Byggemodning nord for Snostrup
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Udbuddet omhandler en byggemodning nord for Snostrup i Frederikssund Kommune. Udbuddet gennemføres af Frederikssund Kommune på vegne af Frederikssund Kommune og Novafos A/S.
Opgaven udbydes i hovedentreprise. Entreprisen er benævnt ”Byggemodning nord for Snostrup” og omfatter jord-, afvandings-, asfalt- og brolægnings- samt ledningsarbejder indenfor spildevand, fjernvarme, drikkevand og strøm. Byggemodningen er beliggende i Frederikssund Kommune.
Arbejdet er delt op i to faser.
Fase 1 omfatter til og med første GAB lag på alle veje.
Fase 2 brolægning og slidlag.
Tinyhouse området skal være helt færdigt i Fase 1.
De første 300 m af stamvejen fra St. Rørbækvej og mod øst skal afsluttes i grus. Asfalten udføres af en anden bygherre.
Fase 1 skal udføres i perioden 1. maj 2024 til 1. december 2024.
Fase 2 skal udføres i perioden 1. april 2026 til 1. oktober 2026.
Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Arbejdsplads.
Ordregivere er Frederikssund Kommune (CVR 29189129) og Novafos A/S (CVR 31884993).
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/222218072.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 05-02-2024 kl. 08.43
Deadline 07-03-2024 kl. 16.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/222218072.aspx
Ordregiver Frederikssund Kommune
Udvælgelseskriterier Først foretages en evaluering af tilbudsgivers egnethed og derefter tildeles opgaven til tilbuddet med den laveste tilbudspris.
Adresse Torvet 2
3600
Frederikssund
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45233000-9 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233100-0 - Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Klaus Egebo Jakobsen
Kontakt E-mail: udbudogkontrakt@frederikssund.dk
Telefon: +45 21602495
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/222218072.aspx