Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konkurrenceudsættelse Analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet

Opgave: Udfærdigelse af analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet med anbefalinger.  
Formål: Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande. Analysen skal bidrage med et overblik over eksisterende strukturer for samarbejde. Såfremt analysen peger på et behov for det, skal der i rapporten om analysen gives forslag til konkrete løsninger, der vil kunne styrke dialogen til gavn for arbejdet Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 2030.
Nærmere opgavebeskrivelse: Analysen skal for det første redegøre for eksisterende samarbejder på transportområdet i Norden regionalt, nationalt, bilateralt og i andre relevante fora, herunder EU-samarbejdet.
For det andet skal analysen, i tråd med formålsbeskrivelsen, foreslå konkrete tiltag, der vil kunne bidrage til at styrke det nordiske samarbejde på transportområdet. Analysen forventes at tage  udgangspunkt i de eksisterende rapporter på området, der er lavet i løbet af de seneste år.
En central del af analyseopgaven er at inddrage relevante aktører på transportområdet, herunder statslige, regionale og kommunale myndigheder samt private aktører, for at sikre bred forankring af analysens konklusioner.
Sprog: Tilbud kan afgives på dansk, engelsk, norsk eller svensk sprog. 
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/216933466.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2023)
Titel Konkurrenceudsættelse Analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgave: Udfærdigelse af analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet med anbefalinger.  
Formål: Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande. Analysen skal bidrage med et overblik over eksisterende strukturer for samarbejde. Såfremt analysen peger på et behov for det, skal der i rapporten om analysen gives forslag til konkrete løsninger, der vil kunne styrke dialogen til gavn for arbejdet Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 2030.
Nærmere opgavebeskrivelse: Analysen skal for det første redegøre for eksisterende samarbejder på transportområdet i Norden regionalt, nationalt, bilateralt og i andre relevante fora, herunder EU-samarbejdet.
For det andet skal analysen, i tråd med formålsbeskrivelsen, foreslå konkrete tiltag, der vil kunne bidrage til at styrke det nordiske samarbejde på transportområdet. Analysen forventes at tage  udgangspunkt i de eksisterende rapporter på området, der er lavet i løbet af de seneste år.
En central del af analyseopgaven er at inddrage relevante aktører på transportområdet, herunder statslige, regionale og kommunale myndigheder samt private aktører, for at sikre bred forankring af analysens konklusioner.
Sprog: Tilbud kan afgives på dansk, engelsk, norsk eller svensk sprog. 
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/216933466.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 20-11-2023 kl. 23.02
Deadline 15-12-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Underkriteriet "Kvalitet" vægter 70 pct., og underkriteriet "Pris" vægter 30 pct.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/216933466.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christian Søndergaard Christensen
Kontakt E-mail: chrson@norden.org
Telefon: +45 60390633
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/216933466.aspx