Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mikroovn og salatbar

2 stk. salatbar:
Mål: B 1494 x D 650 x H 1318 mm.
Temperaturområde +4/+8°C.
El: 230 Volt, 50 Hz, 272 watt.
Der skal være hjul på salatbaren med bremse.
Det skal være med lys.
Skal kunne bruges i en kantine.
Der skal være mulighed for statisk køl, for kort tids opbevaring.

1 stk. mikroovn:
Rustfrit stål.
Forskellige programmeringsmuligheder.
Flere effekttrin.
Nytteeffekt: 1 kW. Ovnrum: 28 ltr.
Ydre mål: B 520 x D 424 x H 309 mm.
Indre mål: B 351 x D 372 x H 211 mm.
El: 230 Volt. 1,55 kW.

1. Kvalitetsstandarder:
• Leverandøren skal kunne stå inde for produkternes kvalitet.
• Leverandøren skal følge bæredygtige praksisser, når det er muligt.
2. Leveringstid:
• Det vægtes positivt at levering kan ske så tæt på bestillingstidspunktet som muligt.
• Levering alle hverdage kl. 10:00-14:00.

3. Service og kommunikation:
• Leverandøren skal oplyse en kontaktperson til at håndtere UCL’s henvendelser i forbindelse med kontrakt osv. gennem mail og mobil mv.
• Planlagte leverancer skal af UCL kunne ændres med 2 dages varsel.
• Oplever leverandør problemer med opfyldelse af en leverance skal UCL straks kontaktes.
4. Bæredygtighed og miljøvenlighed:
• Hvis leverandøren kender til CO2-emissioner i forbindelse med deres virksomhed og produktion må dette meget gerne oplyses.
• Bæredygtige materialer vægtes positivt.
5. Priser
• Tilbud er angivet ekskl. moms og inkl. alle afgifter, omkostninger, gebyrer m.v.

6. Kontraktmæssige betingelser:
• Leverandøren er villig til at indgå en skriftlig kontrakt med UCL med udgangspunkt i de pågældende aftalebetingelser, leveringsdatoer og andre vigtige detaljer.
• Rettigheder og pligter må ikke overdrages til 3. mand uden forudgående aftale med den anden part. UCL forbeholder sig retten til at indkøbe ydelser udenfor aftalen, i det omfang leverandøren ikke kan være leveringsdygtig.
• Afregning skal ske pr. bestilling månedsvis bagud, med specifikation af leverede varer pr. leverance.
• UCL modtager kun elektroniske fakturaer, som sendes via EAN nr.5798000559684.

7. Reklamationer:
• Ved rettidig klage over leverancer, forpligter (leverandør) sig til at udbedre/omlevere ved næstkommende hverdag.

8. Tvister:
• Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til denne aftale, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser, men forsøges først og fremmest løst i mindelighed.
• Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de øvrige forblive opretholdt som grundlag for parternes aftale.
Leveringsadresse(r):
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Afdeling: UCL Jelling - Kantinen
Adresse: Stationsvej 4, 7300 Jelling
Kontaktperson: Camilla Bach Mathiassen
EAN-nummer: 5798000559684

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-11-2023)
Titel Mikroovn og salatbar
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse 2 stk. salatbar:
Mål: B 1494 x D 650 x H 1318 mm.
Temperaturområde +4/+8°C.
El: 230 Volt, 50 Hz, 272 watt.
Der skal være hjul på salatbaren med bremse.
Det skal være med lys.
Skal kunne bruges i en kantine.
Der skal være mulighed for statisk køl, for kort tids opbevaring.

1 stk. mikroovn:
Rustfrit stål.
Forskellige programmeringsmuligheder.
Flere effekttrin.
Nytteeffekt: 1 kW. Ovnrum: 28 ltr.
Ydre mål: B 520 x D 424 x H 309 mm.
Indre mål: B 351 x D 372 x H 211 mm.
El: 230 Volt. 1,55 kW.

1. Kvalitetsstandarder:
• Leverandøren skal kunne stå inde for produkternes kvalitet.
• Leverandøren skal følge bæredygtige praksisser, når det er muligt.
2. Leveringstid:
• Det vægtes positivt at levering kan ske så tæt på bestillingstidspunktet som muligt.
• Levering alle hverdage kl. 10:00-14:00.

3. Service og kommunikation:
• Leverandøren skal oplyse en kontaktperson til at håndtere UCL’s henvendelser i forbindelse med kontrakt osv. gennem mail og mobil mv.
• Planlagte leverancer skal af UCL kunne ændres med 2 dages varsel.
• Oplever leverandør problemer med opfyldelse af en leverance skal UCL straks kontaktes.
4. Bæredygtighed og miljøvenlighed:
• Hvis leverandøren kender til CO2-emissioner i forbindelse med deres virksomhed og produktion må dette meget gerne oplyses.
• Bæredygtige materialer vægtes positivt.
5. Priser
• Tilbud er angivet ekskl. moms og inkl. alle afgifter, omkostninger, gebyrer m.v.

6. Kontraktmæssige betingelser:
• Leverandøren er villig til at indgå en skriftlig kontrakt med UCL med udgangspunkt i de pågældende aftalebetingelser, leveringsdatoer og andre vigtige detaljer.
• Rettigheder og pligter må ikke overdrages til 3. mand uden forudgående aftale med den anden part. UCL forbeholder sig retten til at indkøbe ydelser udenfor aftalen, i det omfang leverandøren ikke kan være leveringsdygtig.
• Afregning skal ske pr. bestilling månedsvis bagud, med specifikation af leverede varer pr. leverance.
• UCL modtager kun elektroniske fakturaer, som sendes via EAN nr.5798000559684.

7. Reklamationer:
• Ved rettidig klage over leverancer, forpligter (leverandør) sig til at udbedre/omlevere ved næstkommende hverdag.

8. Tvister:
• Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til denne aftale, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser, men forsøges først og fremmest løst i mindelighed.
• Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de øvrige forblive opretholdt som grundlag for parternes aftale.
Leveringsadresse(r):
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Afdeling: UCL Jelling - Kantinen
Adresse: Stationsvej 4, 7300 Jelling
Kontaktperson: Camilla Bach Mathiassen
EAN-nummer: 5798000559684
Annonceret 20-11-2023 kl. 16.00
Deadline 01-12-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole
Adresse Niels Bohrs Allé 1
5230
Odense M
CPV kode 39711362-4 - Mikrobølgeovne
39721000-2 - Husholdningsapparater til madlavning eller opvarmning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Frederik Funk Andersen
Kontakt E-mail: fpfa@ucl.dk
Telefon: +45 63183000
Modtagers firmanavn UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Adresse for modtagelse af tilbud Stationsvej 4, 7300 Jelling