Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koncessionsaftale til etablering og drift af Ladestandere for Gribskov Kommune

Opgaven vedrører drift af Ladepunkter fordelt på Ordregivers Lokationer, jf. Kontraktbilag A –
Kravspecifikation.
Samtlige Ladepunkter er offentligt tilgængelige.
Minimumsantal Ladepunkter for den enkelte lokation (delaftale) fremgår af oplysninger om den enkelte delaftale, jf. Kontraktbilag A - Kravspecifikation afsnit 2.
Opgaven er fordelt på Ordregivers lokationer, som udgør hver sin delaftale, jf. Annonceringsbetingelserne pkt. 1.5.1. Der skal afgives tilbud på samtlige delaftaler. En tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt tre af de seks delaftaler.
Processen gennemføres således, at tilbudsgiverne i én og samme proces kan tilbyde enten en positiv eller
negativ koncessionsafgift pr. delaftale. En negativ koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver er villig til at betale for at få adgang til at etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver. En positiv
koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver ser sig nødsaget til at opkræve for at kunne
etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver.
Alle omkostninger der er knyttet til etablering, levering og drift af Ladepunkterne omfattet af hver delaftale
i aftaleperioden, påhviler de(n) vindende tilbudsgiver, der indgås aftale(r) med.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-11-2023)
Titel Koncessionsaftale til etablering og drift af Ladestandere for Gribskov Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven vedrører drift af Ladepunkter fordelt på Ordregivers Lokationer, jf. Kontraktbilag A –
Kravspecifikation.
Samtlige Ladepunkter er offentligt tilgængelige.
Minimumsantal Ladepunkter for den enkelte lokation (delaftale) fremgår af oplysninger om den enkelte delaftale, jf. Kontraktbilag A - Kravspecifikation afsnit 2.
Opgaven er fordelt på Ordregivers lokationer, som udgør hver sin delaftale, jf. Annonceringsbetingelserne pkt. 1.5.1. Der skal afgives tilbud på samtlige delaftaler. En tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt tre af de seks delaftaler.
Processen gennemføres således, at tilbudsgiverne i én og samme proces kan tilbyde enten en positiv eller
negativ koncessionsafgift pr. delaftale. En negativ koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver er villig til at betale for at få adgang til at etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver. En positiv
koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver ser sig nødsaget til at opkræve for at kunne
etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver.
Alle omkostninger der er knyttet til etablering, levering og drift af Ladepunkterne omfattet af hver delaftale
i aftaleperioden, påhviler de(n) vindende tilbudsgiver, der indgås aftale(r) med.
Annonceret 15-11-2023 kl. 15.55
Deadline 18-12-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af Aftalen.
Pris: 50 %
Antal tilbudte Ladepunkter udover minimumskravet: 50 %
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d1825aa-0e81-4456-b1e1-7f9630a576c4/homepage
Ordregiver Gribskov Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal udfylde Bilag 1 – Tilbudsblanket med de nedenfor angivne oplysninger.
Tilbudsgiver skal på tro og love bekræfte og angive følgende:
1. at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde (jf. Tilbudsblanketten pkt. nr. I).
2. Tilbudsgiver skal angive minimum én (1) reference (jf.
Tilbudsblanketten pkt. nr. II), der lever op til følgende minimumskrav:
• Referencen skal vedrøre etablering og drift af minimum 15 Ladepunkter til én kunde
• Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed for driften af Ladepunkterne.
• Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3)
år regnet fra fristen for afgivelse af tilbud.
Adresse Rådhusvej 3
3200
Helsinge
CPV kode 31000000-6 - Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nicolai Møller
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036