Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Gravearbejder for Hillerød Vand A/S

Hillerød Vand A/S udbyder gravearbejde som begrænset licitation efter Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007). Opgaven udbydes som en rammeaftale over 2 år. Rammeaftalen vil kunne forlænges med yderligere 2 år – et år ad gangen, dog inden for en samlet kontraktsum på maksimalt på 38 millioner kr.

Rammeaftalen udbydes som udbud med forudgående prækvalifikation. Efter ansøgning om prækvalifikation udvælges 4 ansøgere, der opfordres til at fremsende tilbud.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-11-2023)
Titel Gravearbejder for Hillerød Vand A/S
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Hillerød Vand A/S udbyder gravearbejde som begrænset licitation efter Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007). Opgaven udbydes som en rammeaftale over 2 år. Rammeaftalen vil kunne forlænges med yderligere 2 år – et år ad gangen, dog inden for en samlet kontraktsum på maksimalt på 38 millioner kr.

Rammeaftalen udbydes som udbud med forudgående prækvalifikation. Efter ansøgning om prækvalifikation udvælges 4 ansøgere, der opfordres til at fremsende tilbud.
Annonceret 15-11-2023 kl. 13.20
Deadline 07-12-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/hilleroed-forsyning/tenderinformationshow.aspx?Id=162668&List=0
Ordregiver HILLERØD VAND A/S
Udvælgelseskriterier Se udbudsmaterialet
Adresse Solrødgårds Alle 6
3400
Hillerød
CPV kode 45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Kvisgaard Thomsen
Kontakt E-mail: abt@hfors.dk
Telefon: +45 48231000