Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud vedr. etablering og drift af ladestandere for provstierne i Ribe Stift

Ifølge ladestanderbekendtgørelsen er menighedsrådene i Ribe Stift som bygningsejere forpligtet til at opsætte ladestandere ved bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser og som ikke er beboelsesbygninger inden 1. januar 2025.

For at håndtere denne opgave, er der udpeget en arbejdsgruppe af provstierne i Ribe Stift som på vegne af menighedsrådene samlet udbyder nærværende opgave. Arbejdsgruppen i provstierne i Ribe Stift vil i dette udbudsmateriale blive benævnt Bygherre. Det vil dog være det enkelte menighedsråd under provstierne, der indgår kontrakterne for lokationerne i delaftalerne med den/de vindende operatører.

AFI-loven, som trådte i kraft 6. april 2022, giver Bygherre mulighed for via offentlig konkurrenceudsættelse at gøre ladeinfrastrukturen offentligt tilgængelig, hvilket er baggrunden for nærværende udbud.

Nærværende udbud vedrører derfor retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Ribe Stift.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen udgør ca. 11 mio. kr. (beregnet i overensstemmelse med den i Koncessionsdirektivets artikel 8, stk. 3 angivne metode, jf. bilag 10 – Beregningsmodel for koncessionsværdi).

Da udbuddet er under tærskelværdien, skal kontrakten indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudslovens §192 og reglerne indført efter udbudslovens §191, stk. 2, jf. Bekendtgørelse nr. 1073 af 28. juni 2022 om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Udbuddet gennemføres derfor som en proces, der minder om et offentligt udbud, og annonceres via udbudsannonce på udbud.dk.

Bygherre vil derfor gerne opfordre alle med interesse til at afgive tilbud på denne opgave. Opgaven er nærmere beskrevet i det vedlagte udbudsmateriale.

Opgaven indeholder etablering og drift af ladeinfrastruktur på 78 lokaliteter, der er obligatoriske i henhold til ladestanderbekendtgørelsen. Lokaliteterne er opdelt i 8 delaftaler (A-H).

De 8 delaftaler, og hvilke lokaliteter hver delaftale indeholder, fremgår af tilbudslisten.
Nærmere oplysninger om lokaliteterne og kravet til antallet af ladestandere/udtag fremgår af udbudsmaterialet.

For at byde på opgaven skal Tilbudsgiver byde på samtlige delaftaler, hvorefter evaluering af tilbud sker pr. delaftale på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2023)
Titel Udbud vedr. etablering og drift af ladestandere for provstierne i Ribe Stift
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ifølge ladestanderbekendtgørelsen er menighedsrådene i Ribe Stift som bygningsejere forpligtet til at opsætte ladestandere ved bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser og som ikke er beboelsesbygninger inden 1. januar 2025.

For at håndtere denne opgave, er der udpeget en arbejdsgruppe af provstierne i Ribe Stift som på vegne af menighedsrådene samlet udbyder nærværende opgave. Arbejdsgruppen i provstierne i Ribe Stift vil i dette udbudsmateriale blive benævnt Bygherre. Det vil dog være det enkelte menighedsråd under provstierne, der indgår kontrakterne for lokationerne i delaftalerne med den/de vindende operatører.

AFI-loven, som trådte i kraft 6. april 2022, giver Bygherre mulighed for via offentlig konkurrenceudsættelse at gøre ladeinfrastrukturen offentligt tilgængelig, hvilket er baggrunden for nærværende udbud.

Nærværende udbud vedrører derfor retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Ribe Stift.

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen udgør ca. 11 mio. kr. (beregnet i overensstemmelse med den i Koncessionsdirektivets artikel 8, stk. 3 angivne metode, jf. bilag 10 – Beregningsmodel for koncessionsværdi).

Da udbuddet er under tærskelværdien, skal kontrakten indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudslovens §192 og reglerne indført efter udbudslovens §191, stk. 2, jf. Bekendtgørelse nr. 1073 af 28. juni 2022 om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Udbuddet gennemføres derfor som en proces, der minder om et offentligt udbud, og annonceres via udbudsannonce på udbud.dk.

Bygherre vil derfor gerne opfordre alle med interesse til at afgive tilbud på denne opgave. Opgaven er nærmere beskrevet i det vedlagte udbudsmateriale.

Opgaven indeholder etablering og drift af ladeinfrastruktur på 78 lokaliteter, der er obligatoriske i henhold til ladestanderbekendtgørelsen. Lokaliteterne er opdelt i 8 delaftaler (A-H).

De 8 delaftaler, og hvilke lokaliteter hver delaftale indeholder, fremgår af tilbudslisten.
Nærmere oplysninger om lokaliteterne og kravet til antallet af ladestandere/udtag fremgår af udbudsmaterialet.

For at byde på opgaven skal Tilbudsgiver byde på samtlige delaftaler, hvorefter evaluering af tilbud sker pr. delaftale på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Annonceret 14-11-2023 kl. 18.20
Deadline 11-01-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://bookshelf.ibinder.com/etendering/a372a5b3-e3a8-415e-abdc-b1e1c1070f31/tenders/4G1SEGVRK/public
Ordregiver Ribe Stift
Udvælgelseskriterier I henhold til udbudsmaterialet.
Adresse Korsbrødregade 7
6760
Ribe
CPV kode 51110000-6 - Installation af elektrisk udstyr
50532000-3 - Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
50800000-3 - Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
98351100-9 - Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Maja Sig Vestergaard
Kontakt E-mail: mavg@ramboll.dk
Telefon: +45 51611137
Modtagers firmanavn iBinder
Adresse for modtagelse af tilbud https://bookshelf.ibinder.com/etendering/a372a5b3-e3a8-415e-abdc-b1e1c1070f31/tenders/4G1SEGVRK/public