Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

23-014021 - Koncessionsaftaler på offentlige ladepunkter

Tilbudsindhentningen gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen ligger under tærskelværdien.

Holbæk Kommune ønsker med denne konkurrenceudsættelse, samtidig at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladepunkter i forbindelse med bygninger).

Holbæk Kommune konkurrenceudsætter derfor etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter på 64 kommunale arealer, med minimum 338 ladepunkter, fordelt på 7 koncessionsaftaler.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2023)
Titel 23-014021 - Koncessionsaftaler på offentlige ladepunkter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Tilbudsindhentningen gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet, da værdien af koncessionen ligger under tærskelværdien.

Holbæk Kommune ønsker med denne konkurrenceudsættelse, samtidig at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladepunkter i forbindelse med bygninger).

Holbæk Kommune konkurrenceudsætter derfor etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter på 64 kommunale arealer, med minimum 338 ladepunkter, fordelt på 7 koncessionsaftaler.
Annonceret 14-11-2023 kl. 15.30
Deadline 14-12-2023 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris - tilbudt koncessionsafgift 20%, Pris - antal tilbudte ladepunkter og effekt 20%, Kvalitet 20%, Service 20%, Miljø 20%
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/384494
Ordregiver Holbæk Kommune
Udvælgelseskriterier Der stilles krav om 1 reference, der er sammenlignelig med den i tilbudsindhentningen efterspurgte ydelse.
Adresse Kanalstræde 2
4300
Holbæk
CPV kode 65300000-6 - Eldistribution og beslægtede tjenester
31158100-9 - Batteriopladere
31600000-2 - Eludstyr
31610000-5 - Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31680000-6 - Elartikler og tilbehør
31681000-3 - Elektrisk tilbehør
31681500-8 - Opladere
45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
51112100-1 - Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Henrik Haupt
Kontakt E-mail: henha@holb.dk
Telefon: +45 72361158