Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af kontrakt vedrørende kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond

Kontrakten omfatter kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond, hvor proceduren for udbud med forhandling følges. I annonceringsbetingelserne fremgår en nærmere beskrivelse heraf.
Kontrakten er undtaget fra udbudslovens afsnit II og III, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 5).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2023)
Titel Annoncering af kontrakt vedrørende kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond, hvor proceduren for udbud med forhandling følges. I annonceringsbetingelserne fremgår en nærmere beskrivelse heraf.
Kontrakten er undtaget fra udbudslovens afsnit II og III, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 5).
Annonceret 13-11-2023 kl. 10.19
Deadline 11-12-2023 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris (60%) og kvalitet (40%). Til underkriteriet kvalitet er delkriterierne 1) Foreslåede benchmarks (20%), 2) den månedlige rapportering (15%), 3) Investeringsprocesser og investeringsstrategier (20%), 4) Service (15%), 5) Elektronisk dataoverførsel (15%) og 6) kapitalforvalterens medarbejdere (15%).
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99715a31-1597-46d5-b2d8-b5a17c14504b/homepage
Ordregiver Folkekirkens Administrative Fællesskab
Skønnet kontraktsum 2200000 DKK
Udvælgelseskriterier Ovenstående dato angivet som tilbudsfrist er ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Hvis flere end tre ansøgere opfylder minimumskravene til egnethed begrænses antallet af tilbudsgivere til tre på grundlag af den samlede sum af de tre beløb for den forvaltede kapital, således at ansøgerne med de tre største summer udvælges som tilbudsgivere. Hvis udvælgelse skal ske blandt to eller flere ansøgere med samme samlede sum, sker udvælgelsen blandt disse ansøgere på grundlag af det største af de tre beløb for hver ansøger, således at ansøgeren eller ansøgerne med henholdsvis det eller de største beløb udvælges blandt de tre tilbudsgivere.
Adresse Østre Alle 2
4800
Nykøbing F
CPV kode 66000000-0 - Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Signe Lin Karlsen
Kontakt E-mail: sigkar@oes.dk
Telefon: +45 20226979
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99715a31-1597-46d5-b2d8-b5a17c14504b/homepage
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[13-11-2023 10:19:13]

Åbn tidligere version 10-11-2023 Luk tidligere version 10-11-2023
Titel Annoncering af kontrakt vedrørende kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter kapitalforvaltning af Folkekirkens Fællesfond, hvor proceduren for udbud med forhandling følges. I annonceringsbetingelserne fremgår en nærmere beskrivelse heraf.
Kontrakten er undtaget fra udbudslovens afsnit II og III, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 5).
Annonceret 10-11-2023 kl. 15.34
Deadline 11-12-2023 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris (60%) og kvalitet (40%). Til underkriteriet kvalitet er delkriterierne 1) Foreslåede benchmarks (20%), 2) den månedlige rapportering (15%), 3) Investeringsprocesser og investeringsstrategier (20%), 4) Service (15%), 5) Elektronisk dataoverførsel (15%) og 6) kapitalforvalterens medarbejdere (15%).
Link til udbudsmateriale https://www.km.dk/
Ordregiver Folkekirkens Administrative Fællesskab
Skønnet kontraktsum 2200000 DKK
Udvælgelseskriterier Ovenstående dato angivet som tilbudsfrist er ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Hvis flere end tre ansøgere opfylder minimumskravene til egnethed begrænses antallet af tilbudsgivere til tre på grundlag af den samlede sum af de tre beløb for den forvaltede kapital, således at ansøgerne med de tre største summer udvælges som tilbudsgivere. Hvis udvælgelse skal ske blandt to eller flere ansøgere med samme samlede sum, sker udvælgelsen blandt disse ansøgere på grundlag af det største af de tre beløb for hver ansøger, således at ansøgeren eller ansøgerne med henholdsvis det eller de største beløb udvælges blandt de tre tilbudsgivere.
Adresse Østre Alle 2
4800
Nykøbing F
CPV kode 66000000-0 - Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Signe Lin Karlsen
Kontakt E-mail: sigkar@oes.dk
Telefon: +45 20226979