Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Overvågning af affald på strande 2024-25

Ifølge EU Havstrategidirektivet skal medlemslandende overvåge affald langs kysten således, at sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling langs kysten kan vurderes. Formålet med projektet er at tilvejebringe overvågning af affald på danske strande i regi af havstrategien. Heri inkluderet indsamling og klassificering af data, indtastning af data, kvalitetssikring af data og rapportering til relevante EU og regionale databaser. Data skal indgå i danske og internationale tidsserier for affald langs strande. Derfor skal overvågningen tilrettelægges med udgangspunkt i den overvågningsaktivitet, som blev gennemført i 2022, og i overensstemmelse med retningslinjer fra Miljøstyrelsens tekniske anvisninger samt internationale retningslinjer udgivet af de regionale havkonventioner OSPAR og HELCOM.

Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/215950372.aspxx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-11-2023)
Titel Overvågning af affald på strande 2024-25
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ifølge EU Havstrategidirektivet skal medlemslandende overvåge affald langs kysten således, at sammensætningen, mængden og den rumlige fordeling langs kysten kan vurderes. Formålet med projektet er at tilvejebringe overvågning af affald på danske strande i regi af havstrategien. Heri inkluderet indsamling og klassificering af data, indtastning af data, kvalitetssikring af data og rapportering til relevante EU og regionale databaser. Data skal indgå i danske og internationale tidsserier for affald langs strande. Derfor skal overvågningen tilrettelægges med udgangspunkt i den overvågningsaktivitet, som blev gennemført i 2022, og i overensstemmelse med retningslinjer fra Miljøstyrelsens tekniske anvisninger samt internationale retningslinjer udgivet af de regionale havkonventioner OSPAR og HELCOM.

Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/215950372.aspxx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 07-11-2023 kl. 13.15
Deadline 27-11-2023 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/215950372.aspx
Ordregiver Miljøstyrelsen
Udvælgelseskriterier Der er ingen udvælgelseskriterier
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000-3 - Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Andreas Holmgaard Hansen
Kontakt E-mail: ahoha@mst.dk
Telefon: +45 21390622
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/215950372.aspx