Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb af miljøbokse, erhverv

Vi ønsker at købe Miljøbokse til Erhverv.
Produkt: Miljøboks til erhverv 250L
Produkt: Miljøboks til erhverv 535L

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-11-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-11-2023)
Titel Indkøb af miljøbokse, erhverv
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Vi ønsker at købe Miljøbokse til Erhverv.
Produkt: Miljøboks til erhverv 250L
Produkt: Miljøboks til erhverv 535L
Annonceret 07-11-2023 kl. 11.38
Deadline 07-12-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100% pris
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a10f878b-b915-44de-86a7-804280c89b8a/homepage
Ordregiver I/S Smoka
Udvælgelseskriterier SMOKA ønsker sikkerhed for, at aftalen indgås med en Tilbudsgiver, der har tilstrækkeligt faglig og økonomisk erfaring, til at kunne løfte udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. SMOKA stiller derfor følgende krav til tilbudsgivers egnethed:
Økonomisk og finansiel formåen, det er et mindstekrav, at:
• Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 10 mio. kr. pr. skade.
Adresse U-Vej 7
2300
København S
WWW: smoka.dk
CPV kode 44610000-9 - Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
44619000-2 - Andre beholdere
44619500-7 - Bokspaller
44617300-1 - Præfabrikerede kasser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lars Boje Madsen
Kontakt E-mail: lmad@a-r-c.dk
Telefon: +45 23499266