Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

23/00430 - Invitation til afgivelse af tilbud - combi transformer

Indkøb af 6 stk. 170 kV combined instrument transformer med varierende specifikationer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 18-09-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 18-09-2023)
Titel 23/00430 - Invitation til afgivelse af tilbud - combi transformer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Indkøb af 6 stk. 170 kV combined instrument transformer med varierende specifikationer.
Annonceret 18-09-2023 kl. 15.00
Deadline 26-09-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/379465
Ordregiver Energinet Eltransmission A/S
Udvælgelseskriterier Fremsendte tilbud tildeles efter bedste forhold mellem pris og kvalitet på baggrund af:
• Pris
• Leveringstid
• Produktkvalitet

Energinet benytter sig at det elektroniske udbudssystem, CTM/EU-Supply.
For at få adgang til tilbudsmaterialet og få mulighed for at aflevere et tilbud, følg venligst nedenstående link til EU-Supply:
https://eu.eu-sup-ply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Adresse Tonne Kjærsvej 65
7000
Fredericia
CPV kode 31170000-8 - Transformatorer
Udbudsform Andet
Kontaktperson Anja Lorenzen
Kontakt E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Indgivelse af klage
Klager over nærværende udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for de i klagenævnsloven fastsatte frister, jf. klagenævns-loven § 7 (lov nr. 593 af 02/06/2016).

Web-site: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/