Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune

Nærværende tilbudsindhentning vedrører udvalgte placeringer Kolding Kommune hvor der både skal bydes ind med offentligt tilgængelige ladestandere samt ladestandere til koncessionsgivers egne biler, kaldet ”Kommunale Puljebiler”. Lokationer som er beregnede til Kommunale Puljebiler er i kortmaterialet markeret med dette ud for ”Bygningsfunktion”. Kolding Kommune kan ikke finansiere eller medfinansiere etableringen af ladestandere hvilket afspejler sig i tildelingskriterierne.

Ladestandere til Kommunale Puljebiler er kun tilgængelige til opladning af Kommunale Puljebiler og dermed ikke åbne for offentligheden.

Der kan i nærværende tilbudsindhentning bydes ind med normalladere, hurtigladere og, på udvalgte lokationer, lynladere. Se afsnit 2. Definitioner i Kravspecifikationen.

Opgaven udbydes på koncessionslignende vilkår, men er vurderet til økonomisk at ligge under tærskelværdierne for koncessionsdirektivet. Tilbudsindhentningen gennemføres i henhold til ”Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter”, efter reglerne i udbudslovens § 192.Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-09-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-09-2023)
Titel Indkøbsaftale på etablering og drift af ladestandere for Kolding Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

Nærværende tilbudsindhentning vedrører udvalgte placeringer Kolding Kommune hvor der både skal bydes ind med offentligt tilgængelige ladestandere samt ladestandere til koncessionsgivers egne biler, kaldet ”Kommunale Puljebiler”. Lokationer som er beregnede til Kommunale Puljebiler er i kortmaterialet markeret med dette ud for ”Bygningsfunktion”. Kolding Kommune kan ikke finansiere eller medfinansiere etableringen af ladestandere hvilket afspejler sig i tildelingskriterierne.

Ladestandere til Kommunale Puljebiler er kun tilgængelige til opladning af Kommunale Puljebiler og dermed ikke åbne for offentligheden.

Der kan i nærværende tilbudsindhentning bydes ind med normalladere, hurtigladere og, på udvalgte lokationer, lynladere. Se afsnit 2. Definitioner i Kravspecifikationen.

Opgaven udbydes på koncessionslignende vilkår, men er vurderet til økonomisk at ligge under tærskelværdierne for koncessionsdirektivet. Tilbudsindhentningen gennemføres i henhold til ”Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter”, efter reglerne i udbudslovens § 192.Annonceret 07-09-2023 kl. 23.59
Deadline 13-10-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/kolding-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=152416
Ordregiver Kolding kommune
Skønnet kontraktsum 36000000 DKK
Udvælgelseskriterier 70% Tilbudt løsning
• Delkriterie 1 Antal ladeudtag 50%

• Delkriterie 2 Samlet ladeeffekt i kW 50%

• 20% Driftstidspunkt:
Garanteret gennemsnitligt driftstidspunkt for alle ladepunkter, per pakke. Det garanterede driftstidspunkt angives fra elselskabet har klarmeldt en lokation. Minimumskravet på 14 måneder efter kontraktunderskrift skal overholdes (Ultimo december 2024).

• 10% Tilbudt kontraktvilkår:
Koncessionsgiver lægger positiv vægt på, at koncessionstager opstiller vilkår, der tilføjer positiv værdi udover de vilkår som er opstillet i koncessionsgivers vedlagte kontrakt.
Adresse Akseltorv 1
6000
Kolding
CPV kode 65300000-6 - Eldistribution og beslægtede tjenester
65310000-9 - Eldistribution
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Janus Nyholm Lassen
Kontakt E-mail: janus@kolding.dk
Telefon: +45 79797409