Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kompetenceudviklingsforløb med fokus på de strategiske perspektiver i fremtidens energiforsyning

Baggrund for forløbet
Erhvervslivet står foran store udfordringer i forhold til fremtidens energiressourcer. Det betyder, at der skal
træffes nogle strategiske beslutninger om nye grønne forretningsmodeller og løsninger for fremtidens
energiforsyning – opgraderinger, nye tekniske løsninger, overskudsvarme, sektorkobling, cirkulære processer,
værdikæde-samarbejder mv.
Erhvervshus Nordjylland tilbyder et kompetenceudviklingsforløb over tre dage i Nordjylland der tager
udgangspunkt i den enkelte virksomheds aktuelle situation, og med afsæt heri, giver en nogle konkrete vidensmæssige redskaber til
reducering og optimering af virksomheden energiressourcer. Forløbet vil bidrage med input til,
hvilke brancher og udbud virksomheden med fordel kan fokusere på, og hvordan virksomheden arbejder med cirkulære
energi- og ressourceoptimeringsprocesser i sin værdikæde. Der lægges samtidig vægt på networking,
matchmaking og videndeling blandt deltagerne.
Der tages udgangspunkt i individuelle interviews med alle virksomhed inden forløbet, så facilitator får afdækket virksomhedens aktuelle situation
(input, proces og output) og som bruges i tilrettelæggelse af forløbet med fokus på matchmaking og
målrettet videndeling mellem deltagerne, samt mulige forretningssamarbejder.

Målgruppe – hvem kan deltage
SMV hvor bestyrelse, ledelse og relevante nøglemedarbejdere går parløb i den grønne omstilling i sparring og
videndeling med ligesindede virksomhedsledere og bestyrelser.
Alle som arbejder med bæredygtighed i virksomheden, kan deltage. Virksomheden disponerer selv over hvilke
personer der deltager. Det kan være en fordel at sende en gruppe fra forskellige taktiske og operationelle
niveauer i virksomheden.

Formål
At kompetenceløfte bestyrelse og ledelse indenfor bæredygtighed med fokus på energiressourcer med inspiration
og værktøjer til et styrket og bredere beslutningsgrundlag i prioriterede indsatsområder i virksomheden,
således virksomheden kan arbejde mere målrettet og strategisk med egen bæredygtig forretningsudvikling.

Hvad skal forløbet som minimum indeholde?
• Tre kursusdage om bæredygtig forretningsudvikling inkl. fuld forplejning samt materialer
• Inspirerende foredragsholdere ved hvert event, ny viden, nye veje til udvikling og forretning
• Undervisning i ESG og ESG-rapportering samt online-værktøjet klimakompasset.dk
• Begrebsforståelse, ny lovgivning og bæredygtige konkurrenceparametre
• Cirkulær økonomi som en konkret, strategisk og kommerciel satsning
• Modeller og løsninger for fremtidens forsyning, opgraderinger, nye tekniske muligheder
• Cases der fortæller om løsninger i optimering af energiressourcer
• Den strategiske tilgang – værktøjer og tendenser i fremtiden,
• Matchmaking og målrettet videndeling mellem deltagerne og virksomhederne

Pris
Kursusforløbet finansieres med midler fra EU’s Socialfond under programmet CO2Vision. Hvor den enkelte virksomhed deltager med +3 medarbejdere. Virksomhedens egenbetaling udgør
15% af det ansøgte beløb (max. 50.000 kr.)

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-09-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-09-2023)
Titel Kompetenceudviklingsforløb med fokus på de strategiske perspektiver i fremtidens energiforsyning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund for forløbet
Erhvervslivet står foran store udfordringer i forhold til fremtidens energiressourcer. Det betyder, at der skal
træffes nogle strategiske beslutninger om nye grønne forretningsmodeller og løsninger for fremtidens
energiforsyning – opgraderinger, nye tekniske løsninger, overskudsvarme, sektorkobling, cirkulære processer,
værdikæde-samarbejder mv.
Erhvervshus Nordjylland tilbyder et kompetenceudviklingsforløb over tre dage i Nordjylland der tager
udgangspunkt i den enkelte virksomheds aktuelle situation, og med afsæt heri, giver en nogle konkrete vidensmæssige redskaber til
reducering og optimering af virksomheden energiressourcer. Forløbet vil bidrage med input til,
hvilke brancher og udbud virksomheden med fordel kan fokusere på, og hvordan virksomheden arbejder med cirkulære
energi- og ressourceoptimeringsprocesser i sin værdikæde. Der lægges samtidig vægt på networking,
matchmaking og videndeling blandt deltagerne.
Der tages udgangspunkt i individuelle interviews med alle virksomhed inden forløbet, så facilitator får afdækket virksomhedens aktuelle situation
(input, proces og output) og som bruges i tilrettelæggelse af forløbet med fokus på matchmaking og
målrettet videndeling mellem deltagerne, samt mulige forretningssamarbejder.

Målgruppe – hvem kan deltage
SMV hvor bestyrelse, ledelse og relevante nøglemedarbejdere går parløb i den grønne omstilling i sparring og
videndeling med ligesindede virksomhedsledere og bestyrelser.
Alle som arbejder med bæredygtighed i virksomheden, kan deltage. Virksomheden disponerer selv over hvilke
personer der deltager. Det kan være en fordel at sende en gruppe fra forskellige taktiske og operationelle
niveauer i virksomheden.

Formål
At kompetenceløfte bestyrelse og ledelse indenfor bæredygtighed med fokus på energiressourcer med inspiration
og værktøjer til et styrket og bredere beslutningsgrundlag i prioriterede indsatsområder i virksomheden,
således virksomheden kan arbejde mere målrettet og strategisk med egen bæredygtig forretningsudvikling.

Hvad skal forløbet som minimum indeholde?
• Tre kursusdage om bæredygtig forretningsudvikling inkl. fuld forplejning samt materialer
• Inspirerende foredragsholdere ved hvert event, ny viden, nye veje til udvikling og forretning
• Undervisning i ESG og ESG-rapportering samt online-værktøjet klimakompasset.dk
• Begrebsforståelse, ny lovgivning og bæredygtige konkurrenceparametre
• Cirkulær økonomi som en konkret, strategisk og kommerciel satsning
• Modeller og løsninger for fremtidens forsyning, opgraderinger, nye tekniske muligheder
• Cases der fortæller om løsninger i optimering af energiressourcer
• Den strategiske tilgang – værktøjer og tendenser i fremtiden,
• Matchmaking og målrettet videndeling mellem deltagerne og virksomhederne

Pris
Kursusforløbet finansieres med midler fra EU’s Socialfond under programmet CO2Vision. Hvor den enkelte virksomhed deltager med +3 medarbejdere. Virksomhedens egenbetaling udgør
15% af det ansøgte beløb (max. 50.000 kr.)
Annonceret 06-09-2023 kl. 10.30
Deadline 20-09-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning.
Den vindende tilbudsgiver er den tilbudsgiver ordregiver vurderer, samlet set har afgivet det tilbud med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Udvælgelseskriterier • Kan rekruttere og afvikle de 3 kursusdage så sidste kursusdag seneste bliver i uge 49, 2023
• Kan rekruttere over 10 virksomheder og kan håndtere forløb med op til 15 virksomheder som deltager minimum 3 deltager
• Har et stort netværk og kan dokumentere at man tidligere har rekrutteret til lignende events
• Kan facilitere hele forløbet
• Har forudgående aftaler med indlægsholder til alle dage
• At der er inspirerende indlægsholder på hver event.
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
AALBORG Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 48400000-2 - Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Morten Drivsholm
Kontakt E-mail: mdr@ehnj.dk
Telefon: +45 60484202
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[06-09-2023 12:28:18]
Ændring i fristen

Åbn tidligere version 06-09-2023 Luk tidligere version 06-09-2023
Titel Kompetenceudviklingsforløb med fokus på de strategiske perspektiver i fremtidens energiforsyning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund for forløbet
Erhvervslivet står foran store udfordringer i forhold til fremtidens energiressourcer. Det betyder, at der skal
træffes nogle strategiske beslutninger om nye grønne forretningsmodeller og løsninger for fremtidens
energiforsyning – opgraderinger, nye tekniske løsninger, overskudsvarme, sektorkobling, cirkulære processer,
værdikæde-samarbejder mv.
Erhvervshus Nordjylland tilbyder et kompetenceudviklingsforløb over tre dage i Nordjylland der tager
udgangspunkt i den enkelte virksomheds aktuelle situation, og med afsæt heri, giver en nogle konkrete vidensmæssige redskaber til
reducering og optimering af virksomheden energiressourcer. Forløbet vil bidrage med input til,
hvilke brancher og udbud virksomheden med fordel kan fokusere på, og hvordan virksomheden arbejder med cirkulære
energi- og ressourceoptimeringsprocesser i sin værdikæde. Der lægges samtidig vægt på networking,
matchmaking og videndeling blandt deltagerne.
Der tages udgangspunkt i individuelle interviews med alle virksomhed inden forløbet, så facilitator får afdækket virksomhedens aktuelle situation
(input, proces og output) og som bruges i tilrettelæggelse af forløbet med fokus på matchmaking og
målrettet videndeling mellem deltagerne, samt mulige forretningssamarbejder.

Målgruppe – hvem kan deltage
SMV hvor bestyrelse, ledelse og relevante nøglemedarbejdere går parløb i den grønne omstilling i sparring og
videndeling med ligesindede virksomhedsledere og bestyrelser.
Alle som arbejder med bæredygtighed i virksomheden, kan deltage. Virksomheden disponerer selv over hvilke
personer der deltager. Det kan være en fordel at sende en gruppe fra forskellige taktiske og operationelle
niveauer i virksomheden.

Formål
At kompetenceløfte bestyrelse og ledelse indenfor bæredygtighed med fokus på energiressourcer med inspiration
og værktøjer til et styrket og bredere beslutningsgrundlag i prioriterede indsatsområder i virksomheden,
således virksomheden kan arbejde mere målrettet og strategisk med egen bæredygtig forretningsudvikling.

Hvad skal forløbet som minimum indeholde?
• Tre kursusdage om bæredygtig forretningsudvikling inkl. fuld forplejning samt materialer
• Inspirerende foredragsholdere ved hvert event, ny viden, nye veje til udvikling og forretning
• Undervisning i ESG og ESG-rapportering samt online-værktøjet klimakompasset.dk
• Begrebsforståelse, ny lovgivning og bæredygtige konkurrenceparametre
• Cirkulær økonomi som en konkret, strategisk og kommerciel satsning
• Modeller og løsninger for fremtidens forsyning, opgraderinger, nye tekniske muligheder
• Cases der fortæller om løsninger i optimering af energiressourcer
• Den strategiske tilgang – værktøjer og tendenser i fremtiden,
• Matchmaking og målrettet videndeling mellem deltagerne og virksomhederne

Pris
Kursusforløbet finansieres med midler fra EU’s Socialfond under programmet CO2Vision. Hvor den enkelte virksomhed deltager med +3 medarbejdere. Virksomhedens egenbetaling udgør
15% af det ansøgte beløb (max. 50.000 kr.)
Annonceret 06-09-2023 kl. 10.30
Deadline 22-09-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning.
Den vindende tilbudsgiver er den tilbudsgiver ordregiver vurderer, samlet set har afgivet det tilbud med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Udvælgelseskriterier • Kan rekruttere og afvikle de 3 kursusdage så sidste kursusdag seneste bliver i uge 49, 2023
• Kan rekruttere over 10 virksomheder og kan håndtere forløb med op til 15 virksomheder som deltager minimum 3 deltager
• Har et stort netværk og kan dokumentere at man tidligere har rekrutteret til lignende events
• Kan facilitere hele forløbet
• Har forudgående aftaler med indlægsholder til alle dage
• At der er inspirerende indlægsholder på hver event.
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
AALBORG Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 48400000-2 - Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Morten Drivsholm
Kontakt E-mail: mdr@ehnj.dk
Telefon: +45 60484202