Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi

With this document, Dinel A/S is conducting a complete tender regarding delivery and cancellation of renewable energy guarantees of origin in a volume connected to Dinel A/S power loss for 2023 in its power grid. The power loss is roughly expected to be around respectively 35 GWh per year and the contract is for delivery in 2023.


Ordregiver inviterer hermed interesserede tilbudsgivere (i det følgende benævnt ”Tilbudsgiver”) til at afgive tilbud på at købe og annullere oprindelsesgarantier for vedvarende energi udstedt af Energinet svarende til nettabet i Ordregivers eldistributionsnet for kalenderåret 2023. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden ikke på forhånd, men den forventede mængde udgør 35 GWh i år 2023.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-09-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-09-2023)
Titel køb og annullering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

With this document, Dinel A/S is conducting a complete tender regarding delivery and cancellation of renewable energy guarantees of origin in a volume connected to Dinel A/S power loss for 2023 in its power grid. The power loss is roughly expected to be around respectively 35 GWh per year and the contract is for delivery in 2023.


Ordregiver inviterer hermed interesserede tilbudsgivere (i det følgende benævnt ”Tilbudsgiver”) til at afgive tilbud på at købe og annullere oprindelsesgarantier for vedvarende energi udstedt af Energinet svarende til nettabet i Ordregivers eldistributionsnet for kalenderåret 2023. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden ikke på forhånd, men den forventede mængde udgør 35 GWh i år 2023.

Annonceret 05-09-2023 kl. 08.00
Deadline 04-10-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/servia/tenderinformationshow.aspx?Id=152014
Ordregiver Dinel A/S
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Adresse Knudsminde 10
8300
Odder
CPV kode 09310000-5 - Elektricitet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Anne-Mette Runge Fris
Kontakt E-mail: afri@servia.dk
Telefon: +45 21940446