Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog - Ladestandere til Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune er i færd med at dels sikre infrastruktur for elbiler i form af offentligt tilgængelige ladestandere, dels leve op til kravene i Ladestanderbekendtgørelsen om etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme. For at udarbejde det bedst mulige materiale ønsker Frederikssund Kommune at indgå i dialog med markedet. På baggrund af den gennemførte markedsdialog gennemfører Frederikssund Kommune snarest et koncessionsudbud eller en tilbudsindhentning efter principperne i Koncessionsdirektivet af en 10-årig operatøraftale. Dialogen vil være i form af Teams-møder med op til syv potentielle koncessionstagere, som afholdes tirsdag den 5. september 2023 i tidsrummet 08.00-11.45 og 12.30-15.15 med en varighed på 45 minutter. Potentielle koncessionstagere, som ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes anmelde deres interesse senest torsdag den 31. august 2023, kl. 16.00 via mail til udbudogkontrakt@frederikssund.dk indeholdende kontaktoplysninger (navn og e-mail) på ønskede deltagere og ønsket tidspunkt på dagen. Fredag den 1. september fremsendes endelig dagsorden og mødetidspunkt til de syv udvalgte leverandører.

Åbn dokument 1 (25-08-2023) Luk dokument 1 (25-08-2023)
Titel Markedsdialog - Ladestandere til Frederikssund Kommune
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Frederikssund Kommune er i færd med at dels sikre infrastruktur for elbiler i form af offentligt tilgængelige ladestandere, dels leve op til kravene i Ladestanderbekendtgørelsen om etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme. For at udarbejde det bedst mulige materiale ønsker Frederikssund Kommune at indgå i dialog med markedet. På baggrund af den gennemførte markedsdialog gennemfører Frederikssund Kommune snarest et koncessionsudbud eller en tilbudsindhentning efter principperne i Koncessionsdirektivet af en 10-årig operatøraftale. Dialogen vil være i form af Teams-møder med op til syv potentielle koncessionstagere, som afholdes tirsdag den 5. september 2023 i tidsrummet 08.00-11.45 og 12.30-15.15 med en varighed på 45 minutter. Potentielle koncessionstagere, som ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes anmelde deres interesse senest torsdag den 31. august 2023, kl. 16.00 via mail til udbudogkontrakt@frederikssund.dk indeholdende kontaktoplysninger (navn og e-mail) på ønskede deltagere og ønsket tidspunkt på dagen. Fredag den 1. september fremsendes endelig dagsorden og mødetidspunkt til de syv udvalgte leverandører.
Annonceret 25-08-2023 kl. 13.21
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Frederikssund Kommune
Adresse Torvet 2
3600
Frederikssund
CPV kode
Kontakt E-mail: udbudogkontrakt@frederikssund.dk
Telefon: +45 20260750