Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler omfattet af bagatelkøbsaftaler

Der er 790 delaftaler på lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Disse indkøb udbydes derfor efter reglerne for udbud under tærskelværdierne. Den anslåede købesum omfattende alle 790 delaftaler er 74.600.000 DKK.

De pågældende lægemidler kan ses på Amgros’ udbudssystem, ”Leverandør- og Udbudsportalen”, der findes her: https://udbud.amgros.dk/Sider/Default.aspx, hvor lægemidlerne fremgår af kategorien ”Bagatelkøb”. Der kan kun afgives tilbud på de oplistede lægemidler.

Tilbud på lægemidlerne afgives på ”Leverandør- og Udbudsportalen” og skal være afgivet inden 11. august 2023. Tilbud, der ønskes afgivet efter 11. august 2023, kan fremsendes med e-mail til udbud@amgros.dk.

Til trods for kravet om, at der kun kan afgives tilbud på de oplistede lægemidler, kan tilbudsgivere dog løbende indsende tilbud med e-mail til udbud@amgros.dk på nye markedsførte lægemidler, selvom disses ATC-koder ikke fremgår af Amgros’ udbudssystem. Ved modtagelse af sådanne tilbud vil Amgros vurdere, om den skønnede omsætning er under tærskelværdierne, og om der er tale om et præparat, der ikke kolliderer med et lægemiddel, for hvilket Amgros allerede har eller påtænker at udbyde efter andre regler i udbudsloven, herunder reglerne om udbud af rammeaftaler.

Der kan kun afgives tilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Amgros forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor tilbudsprisen er lig med eller højere end lægemidlets AIP.

Yderligere oplysninger samt vilkårene for køb af lægemidlerne findes på følgende link: https://udbud.amgros.dk/Udbudsoversigt/Sider/Udbud.aspx.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 23-05-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 23-05-2023)
Titel Lægemidler omfattet af bagatelkøbsaftaler
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der er 790 delaftaler på lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Disse indkøb udbydes derfor efter reglerne for udbud under tærskelværdierne. Den anslåede købesum omfattende alle 790 delaftaler er 74.600.000 DKK.

De pågældende lægemidler kan ses på Amgros’ udbudssystem, ”Leverandør- og Udbudsportalen”, der findes her: https://udbud.amgros.dk/Sider/Default.aspx, hvor lægemidlerne fremgår af kategorien ”Bagatelkøb”. Der kan kun afgives tilbud på de oplistede lægemidler.

Tilbud på lægemidlerne afgives på ”Leverandør- og Udbudsportalen” og skal være afgivet inden 11. august 2023. Tilbud, der ønskes afgivet efter 11. august 2023, kan fremsendes med e-mail til udbud@amgros.dk.

Til trods for kravet om, at der kun kan afgives tilbud på de oplistede lægemidler, kan tilbudsgivere dog løbende indsende tilbud med e-mail til udbud@amgros.dk på nye markedsførte lægemidler, selvom disses ATC-koder ikke fremgår af Amgros’ udbudssystem. Ved modtagelse af sådanne tilbud vil Amgros vurdere, om den skønnede omsætning er under tærskelværdierne, og om der er tale om et præparat, der ikke kolliderer med et lægemiddel, for hvilket Amgros allerede har eller påtænker at udbyde efter andre regler i udbudsloven, herunder reglerne om udbud af rammeaftaler.

Der kan kun afgives tilbud på markedsførte lægemidler, der er optaget i Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Amgros forbeholder sig ret til at afvise tilbud, hvor tilbudsprisen er lig med eller højere end lægemidlets AIP.

Yderligere oplysninger samt vilkårene for køb af lægemidlerne findes på følgende link: https://udbud.amgros.dk/Udbudsoversigt/Sider/Udbud.aspx.
Annonceret 23-05-2023 kl. 12.00
Deadline 31-03-2025 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://udbud.amgros.dk/Udbudsoversigt/Sider/Udbud.aspx
Ordregiver Amgros I/S
Adresse Dampfærgevej 22
2100
København Ø
CPV kode 33600000-6 - Lægemidler
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Malene Bendtsen
Kontakt E-mail: mbe@amgros.dk
Telefon: +45 88713019