Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune

Idet Halsnæs Kommunes nuværende forpagtningsaftale vedr. biografdrift af Kosmorama i Frederiksværk by udløber sommeren 2023, er det besluttet, at kommunen fortsat skal kunne tilbyde kommerciel biografdrift til kommunens borgere.

På denne baggrund inviterer kommunen således interesserede tilbudsgivere til at byde på opgaven vedr. forpagtning af eksisterende biograf Kosmorama i Frederiksværk.

Udbuddet af nærværende opgave er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men gennemføres som en koncessionslignende aftale under tærskelværdierne for Koncessionsdirektivet. Halsnæs Kommune henviser dog til, at aftalerne indgås på baggrund af en offentlig annoncering med henblik på at skabe den bredest mulige konkurrence.

Formålet med annonceringen er at identificere den forpagter, hvis forslag til biografens fortsatte drift bedst er i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes ønsker og behov hertil.


Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-04-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-04-2023)
Titel Offentlig annoncering vedr. forpagtningsaftale for biografen Kosmorama i Halsnæs Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse

Idet Halsnæs Kommunes nuværende forpagtningsaftale vedr. biografdrift af Kosmorama i Frederiksværk by udløber sommeren 2023, er det besluttet, at kommunen fortsat skal kunne tilbyde kommerciel biografdrift til kommunens borgere.

På denne baggrund inviterer kommunen således interesserede tilbudsgivere til at byde på opgaven vedr. forpagtning af eksisterende biograf Kosmorama i Frederiksværk.

Udbuddet af nærværende opgave er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men gennemføres som en koncessionslignende aftale under tærskelværdierne for Koncessionsdirektivet. Halsnæs Kommune henviser dog til, at aftalerne indgås på baggrund af en offentlig annoncering med henblik på at skabe den bredest mulige konkurrence.

Formålet med annonceringen er at identificere den forpagter, hvis forslag til biografens fortsatte drift bedst er i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes ønsker og behov hertil.


Annonceret 03-04-2023 kl. 11.00
Deadline 01-05-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Omkostninger
Link til udbudsmateriale https://www.comdia.com/halsnaes-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=139592
Ordregiver Halsnæs kommune
Skønnet kontraktsum 4000000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbudsgivere evalueres alene på deres kvalitative besvarelse af annonceringsbetingelsernes del III.

Evalueringen foretages ud fra en helhedsvurdering af følgende parametre:

- Vision for biografen og dennes aktiviteter 40%
- Drift og service 40%
- Samarbejde og involvering i lokallivet 20%
Adresse Rådhuspladsen 1
3300
Frederiksværk
CPV kode 92130000-1 - Filmfremvisning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Julie Østby-Svanholm
Kontakt E-mail: juhos@halsnaes.dk
Telefon: +45 24475095