Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere

Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige parkeringspladser i Nyborg Kommune.
Tilbudsindhentningen gennemføres som en offentlig annoncering med baggrund i AFI-loven (Lov nr. 412/2022) og tilhørende udstedte og senere tilkomne bekendtgørelser (herunder BEK. nr. 1010/2022 og 1073/2022).
Tilbudsindhentningen er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men derimod koncessionsreglerne. Tilbudsindhentningen annonceres på udbud.dk og Nyborg Kommunes hjemmeside, jf. § 2 i Bekendtgørelse om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter (BEK. nr. 1073/2022).
Tilbudsindhentningen omfatter 46 ladelokaliter, hvor der skal opsættes offentligt tilgængelige ladestandere. De 46 ladelokaliteter er fordelt på 3 delaftaler. Fakta omkring de enkelte delaftaler, herunder lokaliteter fremgår af Udbudsbilag A - Tilbudsskema.
Tilbudsmateriale
Det samlede Tilbudsmaterialet består af:
- Nærværende annonceringsbetingelser med bilag
-- Udbudsbilag A – Tilbudsskema
-- Udbudsbilag B – Cowi rapport om infrastruktur og el biler i Nyborg Kommune
- Udkast til koncessionsaftale med bilag
-- Bilag 1 – Tekniske Vilkår for opsætning og drift af ladelokaliteter
-- Bilag 2 - Lokaliteter
-- Bilag 3 – Arbejdsklausul
-- Bilag 4 – Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 3 og 5.
-- Bilag 5 – Tro og love erklæring om Rusland
Der indgås aftale med én ladeoperatør pr. delaftale. Aftale indgås på baggrund af udkast til koncessionskontrakt inkl. bilag, der er vedlagt dette tilbudsmateriale.
Ladeoperatør gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af tilbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og annonceringsbetingelserne. Ladeoperatør opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om tilbudsindhentningen.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/199852417.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-03-2023)
Titel Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige parkeringspladser i Nyborg Kommune.
Tilbudsindhentningen gennemføres som en offentlig annoncering med baggrund i AFI-loven (Lov nr. 412/2022) og tilhørende udstedte og senere tilkomne bekendtgørelser (herunder BEK. nr. 1010/2022 og 1073/2022).
Tilbudsindhentningen er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men derimod koncessionsreglerne. Tilbudsindhentningen annonceres på udbud.dk og Nyborg Kommunes hjemmeside, jf. § 2 i Bekendtgørelse om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter (BEK. nr. 1073/2022).
Tilbudsindhentningen omfatter 46 ladelokaliter, hvor der skal opsættes offentligt tilgængelige ladestandere. De 46 ladelokaliteter er fordelt på 3 delaftaler. Fakta omkring de enkelte delaftaler, herunder lokaliteter fremgår af Udbudsbilag A - Tilbudsskema.
Tilbudsmateriale
Det samlede Tilbudsmaterialet består af:
- Nærværende annonceringsbetingelser med bilag
-- Udbudsbilag A – Tilbudsskema
-- Udbudsbilag B – Cowi rapport om infrastruktur og el biler i Nyborg Kommune
- Udkast til koncessionsaftale med bilag
-- Bilag 1 – Tekniske Vilkår for opsætning og drift af ladelokaliteter
-- Bilag 2 - Lokaliteter
-- Bilag 3 – Arbejdsklausul
-- Bilag 4 – Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 3 og 5.
-- Bilag 5 – Tro og love erklæring om Rusland
Der indgås aftale med én ladeoperatør pr. delaftale. Aftale indgås på baggrund af udkast til koncessionskontrakt inkl. bilag, der er vedlagt dette tilbudsmateriale.
Ladeoperatør gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af tilbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og annonceringsbetingelserne. Ladeoperatør opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om tilbudsindhentningen.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/199852417.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 21-03-2023 kl. 15.44
Deadline 24-04-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/199852417.aspx
Ordregiver Nyborg Kommune
Udvælgelseskriterier Underskrevet bilag 4 - Tro og love erklæring vedr. Udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 3 og 5. Minimum 2 referencer fra sammenlignelige opgaver. Underskrevet bilag 5 - Tro og love erklæring om Rusland
Adresse Torvet 1
5800
Nyborg
CPV kode 51112000-0 - Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Cecilie Lindegaard Hansen
Kontakt E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/199852417.aspx