Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Afsætning af jordforbedringsmiddel

Denne tilbudsindhentning omhandler afsætning af jordforbedringsmiddel i perioden 01-06-2023 - 31-05-2024.
Der forventes årligt ca. 7.500-10.000 ton.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/199264786.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-03-2023)
Titel Afsætning af jordforbedringsmiddel
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Denne tilbudsindhentning omhandler afsætning af jordforbedringsmiddel i perioden 01-06-2023 - 31-05-2024.
Der forventes årligt ca. 7.500-10.000 ton.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/199264786.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 14-03-2023 kl. 14.48
Deadline 11-04-2023 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/199264786.aspx
Ordregiver I/S Refa
Adresse Energivej 4
4800
Nykøbing F
CPV kode 03417000-6 - Træaffald
45112500-0 - Flytning af jord
70122000-2 - Køb eller salg af jord
90512000-9 - Transport af affald
90513000-6 - Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100-7 - Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200-8 - Bortskaffelse af fast byaffald
90514000-3 - Affaldsgenvinding
14212400-4 - Jord
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Henriksen
Kontakt E-mail: ahe@refa.dk
Telefon: +45 24760852
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/199264786.aspx