Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Stiforbindelse, Sdr. Omme-Simmelvej

Entreprisen er beliggende i Billund Kommune, og omfatter anlæg af ca. 4 km lang og 2,5m bred cykelsti i asfaltbelægning.

Den dobbeltrettede cykelsti anlægges på sydsiden af Vejlevej/Omme Landevej på strækningen fra Sdr. Omme til den eksisterende cykelsti ved Simmelvej.

Derudover omfatter opgaven:
- Projektering og udførelse af en 17,5m lang stibro med 3,1m fribredde over Omme Å.
- Udførelse af rørunderføring af eksisterende vandkanal langs med cykelstien to steder i samlet længe på
10m.
- Rørlægning af eksisterende åbne grøfter i forbindelse med etablering af sti- og markoverkørsler samlet i ca. 100m.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

Adgang til udbudsmateriale og afgivelse af tilbud:
Udbudsmaterialet til denne offentlig licitation er tilgængeligt i udbudssystemet iBinder og tilbud skal afgives elektronisk i systemet via følgende link:

https://my.ibinder.com/etendering/00238c53-3bdb-4803-9cb7-08d9ed233350/tenders/O97MWAO45/public

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2023)
Titel Stiforbindelse, Sdr. Omme-Simmelvej
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen er beliggende i Billund Kommune, og omfatter anlæg af ca. 4 km lang og 2,5m bred cykelsti i asfaltbelægning.

Den dobbeltrettede cykelsti anlægges på sydsiden af Vejlevej/Omme Landevej på strækningen fra Sdr. Omme til den eksisterende cykelsti ved Simmelvej.

Derudover omfatter opgaven:
- Projektering og udførelse af en 17,5m lang stibro med 3,1m fribredde over Omme Å.
- Udførelse af rørunderføring af eksisterende vandkanal langs med cykelstien to steder i samlet længe på
10m.
- Rørlægning af eksisterende åbne grøfter i forbindelse med etablering af sti- og markoverkørsler samlet i ca. 100m.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

Adgang til udbudsmateriale og afgivelse af tilbud:
Udbudsmaterialet til denne offentlig licitation er tilgængeligt i udbudssystemet iBinder og tilbud skal afgives elektronisk i systemet via følgende link:

https://my.ibinder.com/etendering/00238c53-3bdb-4803-9cb7-08d9ed233350/tenders/O97MWAO45/public
Annonceret 13-03-2023 kl. 13.37
Deadline 12-04-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling sker til tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet efter kriteriet Pris. Kontrakt tildeles således til laveste pris.
Link til udbudsmateriale https://my.ibinder.com/etendering/00238c53-3bdb-4803-9cb7-08d9ed233350/tenders/O97MWAO45/public
Ordregiver Billund Kommune
Adresse Jorden Rundt 1
7200
Grindsted
WWW: Billund.dk
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45233162-2 - Anlægsarbejde: cykelstier
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Arshad Aazam
Kontakt E-mail: aaa@billund.dk
Telefon: +45 79727196
Modtagers firmanavn Park & Vej, Drift, Billund Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Tårnvej 30, 7200 Grindsted