Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere

Skive Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af et antal offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Skive Kommune på koncessionsvilkår.

Skive Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 4 puljer med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en/flere/alle puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2023)
Titel Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Skive Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af et antal offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Skive Kommune på koncessionsvilkår.

Skive Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 4 puljer med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en/flere/alle puljer.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret 13-03-2023 kl. 13.05
Deadline 11-04-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87a5841c-1a32-4d4f-a188-fa7eedba859e/homepage
Ordregiver Skive Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal i sit tilbud afgive følgende erklæringer:

- Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
- Tro- og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs, betalingsstandsning mv.)
- Erklæring om tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed)

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.
Adresse Torvegade 10
7800
Skive
CPV kode 51112000-0 - Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birger Kidmose
Kontakt E-mail: bki@ramboll.com
Telefon: +45 51611000
Modtagers firmanavn Rambøll Management Consulting A/S