Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladestandere i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har vedtaget en ladestanderstrategi, der angiver at Holstebro Kommune skal medvirke til opstillingen af ladestandere til opladning af el-biler, på udvalgte steder i Holstebro Kommune for at overholde Ladestanderbekendtgørelsen, samt bidrage til en geografisk bred ladeinfrastruktur. Samtlige ladestandere skal være offentligt tilgængeligt.

Opgaven vedrører etablering og drift af minimum 44 ladestandere og maksimum 108 ladestandere fordelt på 38 lokaliteter i Holstebro Kommune. Der søges én ladeoperatører til at varestå etablering, drift og servicering af ladestanderne. Den vindene operatør opnår retten til at virke som operatør af de udbudte offentligt tilgængelige ladestandere i 10 år.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-03-2023)
Titel Koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladestandere i Holstebro Kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Holstebro Kommune har vedtaget en ladestanderstrategi, der angiver at Holstebro Kommune skal medvirke til opstillingen af ladestandere til opladning af el-biler, på udvalgte steder i Holstebro Kommune for at overholde Ladestanderbekendtgørelsen, samt bidrage til en geografisk bred ladeinfrastruktur. Samtlige ladestandere skal være offentligt tilgængeligt.

Opgaven vedrører etablering og drift af minimum 44 ladestandere og maksimum 108 ladestandere fordelt på 38 lokaliteter i Holstebro Kommune. Der søges én ladeoperatører til at varestå etablering, drift og servicering af ladestanderne. Den vindene operatør opnår retten til at virke som operatør af de udbudte offentligt tilgængelige ladestandere i 10 år.
Annonceret 08-03-2023 kl. 10.13
Deadline 13-04-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/46997187-21b4-4a2f-aabe-3016a09503c2/homepage
Ordregiver Holstebro Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver må ikke være omfattet af Udbudslovens § 135, stk. 3 om ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder.
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver, som en del af tilbuddet, aflevere en udfyldt og underskreven erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Se bilag 3.

Tilbudsgiver må ikke have tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret i Rusland, jf. EU forordning ”om restriktive foranstaltninger i henhold til Ruslands
handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine” (Forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret af Rådet forordning (EU) nr. 2022/576 af 8. april 2022).
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver, som en del af tilbuddet, aflevere en udfyldt og underskreven erklæring på tro og love. Se bilag 6.

Tilbudsgiver skal i en referenceliste angive op til tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.
Med sammenlignelige referencer menes referencer vedrørende etablering og drift af offentlig tilgængelige ladestandere til el-biler på minimum fem lokationer.
Det er et krav, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb har mindst én sammenlignelig reference.
Referencerne må kun beskrive opgaver hvor ladestander er etableret og sat i drift inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis tilbudsgiver udelukkende
medtager beskrivelse af de ladestandere, som er etableret og sat i drift.
Referencerne oplistes i en referenceliste som vedlægges tilbuddet. For hver reference ønskes oplysninger om
ordregiver, antal ladestandere, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgaven.
Adresse Kirkestræde 11
7500
Holstebro
CPV kode 34144900-7 - El-køretøjer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Annette Vognbjerg
Kontakt E-mail: TM@Holstebro.dk
Telefon: +45 7020000
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ethics.dk/ethics/eo#/46997187-21b4-4a2f-aabe-3016a09503c2/homepage