Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vagtordning til Herning Kommune, tilbudsindhentning

Udbuddet vedrørende vagtordning med rundering på Herning Rådhus samt Jobcentret.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/192757128.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 25-01-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 25-01-2023)
Titel Vagtordning til Herning Kommune, tilbudsindhentning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrørende vagtordning med rundering på Herning Rådhus samt Jobcentret.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/192757128.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 25-01-2023 kl. 11.21
Deadline 24-02-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Samlet vurdering af pris, referencer, cv'er, uddannelsespolitik, og virksomhedsbeskrivelse.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/192757128.aspx
Ordregiver Herning Kommune
Udvælgelseskriterier Egenkapitalen skal ved det senest afsluttede regnskabsår som minimum udgøre 1.000.000 danske kroner. Dokumentation for autorisation til at drive vagtvirksomhed fra Rigspolitiet. Tilbudsgiver skal minimum kunne dokumentere to referencer, der indebærer/ eller har indebåret håndtering af udadreagerende borgere i offentligt regi, eksempelvis i forbindelse med fremmøde i Borgerservice eller i forbindelse med sagsbehandler/klient møder. Referencerne skal ikke nødvendigvis være afsluttede, men skal som minimum have løbet i 2 år.
Adresse Torvet 5
7400
Herning
CPV kode 79713000-5 - Vagttjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Niels Hermansen
Kontakt E-mail: niels.hermansen@herning.dk
Telefon: +45 96282346
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/192757128.aspx