Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere (pilotprojekt)

Svendborg Kommune har som led i udrulning af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i løbet af 2022 foretaget en analyse af kommunens behov for opsætning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur.

Svendborg Kommune har på baggrund af analysen besluttet, at der over de kommende år skal opsættes 36 ladelokaliteter, hvoraf de 30 lokaliteter er i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen.

For at opnå erfaringer med området ønsker Svendborg Kommune som en 1. etape, at gennemføre et udbud af 5 udvalgte ladelokaliteter i kommunen med henblik på indgåelse af aftale om retten til at virke som operatør på de pågældende ladelokaliteter. Senere vil følge én eller flere etaper som led i den resterende udrulningsplan. De 5 udvalgte ladelokaliteter i 1. etape består af ladestandere som ønskes opsat i Svendborg By som i landsdistrikter. Der kan alene afgives tilbud på alle 5 ladelokaliteter. Ladestanderne ønskes opsat til i driftssætning senest 15. juni 2023.

Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering med baggrund i AFI-loven og tilhørende udstedte og senere tilkomne bekendtgørelser. Udbuddet er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men udbydes som en koncessionsaftale.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via Svendborg Kommunes elektroniske udbudssystem: Ethics, www.ethics.dk

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet rettes til Ethics på 7022 7007.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2023)
Titel Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere (pilotprojekt)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Svendborg Kommune har som led i udrulning af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i løbet af 2022 foretaget en analyse af kommunens behov for opsætning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur.

Svendborg Kommune har på baggrund af analysen besluttet, at der over de kommende år skal opsættes 36 ladelokaliteter, hvoraf de 30 lokaliteter er i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen.

For at opnå erfaringer med området ønsker Svendborg Kommune som en 1. etape, at gennemføre et udbud af 5 udvalgte ladelokaliteter i kommunen med henblik på indgåelse af aftale om retten til at virke som operatør på de pågældende ladelokaliteter. Senere vil følge én eller flere etaper som led i den resterende udrulningsplan. De 5 udvalgte ladelokaliteter i 1. etape består af ladestandere som ønskes opsat i Svendborg By som i landsdistrikter. Der kan alene afgives tilbud på alle 5 ladelokaliteter. Ladestanderne ønskes opsat til i driftssætning senest 15. juni 2023.

Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering med baggrund i AFI-loven og tilhørende udstedte og senere tilkomne bekendtgørelser. Udbuddet er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men udbydes som en koncessionsaftale.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via Svendborg Kommunes elektroniske udbudssystem: Ethics, www.ethics.dk

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet rettes til Ethics på 7022 7007.
Annonceret 20-01-2023 kl. 10.28
Deadline 21-02-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Der henvises til udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/333a8a3b-6818-4cbc-8dd6-f5c557abe5d2/homepage
Ordregiver Svendborg Kommune
Skønnet kontraktsum 2500000 DKK
Udvælgelseskriterier Der henvises til udbudsmaterialet
Adresse Ramsherred 5
5700
Svendborg
CPV kode 51100000-3 - Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
31610000-5 - Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
65300000-6 - Eldistribution og beslægtede tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Martin Fuglkjær Møller
Kontakt E-mail: indkob@svendborg.dk
Telefon: +45 30175216
Modtagers firmanavn Svendborg Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ethics.dk/ethics/eo#/333a8a3b-6818-4cbc-8dd6-f5c557abe5d2/homepage