Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgiverudbud Energioptimering i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023

Som et led i at Faaborg-Midtfyn Kommune skal finde energibesparelser lægges opgaven ud til rådgivere. Opgaven omfatter gennemgang af udvalgt bygningsmasse, projektering samt byggeprogram.
Arbejdet består af Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, samt udførelse af tiltag.
Til opgaven inddrages den vindende totalrådgiver sammen med kommunens ejendomsafdeling, tekniske servicepersonale samt andre relevante interessenter. Energiprojekterne skal være udført i 2023, så der derved kan opnås de kalkulerede besparelser. Rådgiver kalkulerer besparelser ved tiltagene.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-02-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-02-2023)
Titel Rådgiverudbud Energioptimering i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som et led i at Faaborg-Midtfyn Kommune skal finde energibesparelser lægges opgaven ud til rådgivere. Opgaven omfatter gennemgang af udvalgt bygningsmasse, projektering samt byggeprogram.
Arbejdet består af Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, samt udførelse af tiltag.
Til opgaven inddrages den vindende totalrådgiver sammen med kommunens ejendomsafdeling, tekniske servicepersonale samt andre relevante interessenter. Energiprojekterne skal være udført i 2023, så der derved kan opnås de kalkulerede besparelser. Rådgiver kalkulerer besparelser ved tiltagene.
Annonceret 19-01-2023 kl. 13.00
Deadline 08-02-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Udvælgelseskriterier I forbindelse med udvælgelses af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Faaborg-Midtfyn Kommune, vil følgende parametre blive bedømt og vægtet:
• Den samlede pris på totalrådgiverydelsen
Prisen vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala fra 1 til 7 med stigende værdi.
Point tildeles efter en skala af 7 lige store intervaller liggende mellem højeste og laveste pris.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: (40%)

• Tilbudsgivers referencer i forhold til projektering og udførelse, med særlig vægt på realiserede energibesparelser i offentlig byggeri.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for referencer og bæredygtighed vil samlet blive vægtet: (30%)

• Tilbudsgivers organisering i forbindelse med løsning af opgaven, CV’er på Nøglepersoner (Projekteringsleder, Sagsingeniør samt byggeleder) med vægt på erfaringer indenfor energioptimering.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for organisering vil samlet blive vægtet: (30%)

• Ved point lighed, tildeles opgaven til rådgiverne med den laveste pris.
Alt tilbudsmateriale skal pakkes og fremsendes som 1 stk. sammenhængende pdf-fil.
Adresse Mellemgade 15
5600
Faaborg
WWW: www.fmk.dk
CPV kode 71356300-1 - Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Claus Løndahl
Kontakt E-mail: cloen@fmk.dk
Telefon: +45 72532159
Modtagers firmanavn Faaborg-Midtfyn Kommune Ejendom
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[06-02-2023 12:29:30]
Spørgsmål til udbuds materiale er uploadet 06-02-2023

Åbn tidligere version 19-01-2023 Luk tidligere version 19-01-2023
Titel Rådgiverudbud Energioptimering i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som et led i at Faaborg-Midtfyn Kommune skal finde energibesparelser lægges opgaven ud til rådgivere. Opgaven omfatter gennemgang af udvalgt bygningsmasse, projektering samt byggeprogram.
Arbejdet består af Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, samt udførelse af tiltag.
Til opgaven inddrages den vindende totalrådgiver sammen med kommunens ejendomsafdeling, tekniske servicepersonale samt andre relevante interessenter. Energiprojekterne skal være udført i 2023, så der derved kan opnås de kalkulerede besparelser. Rådgiver kalkulerer besparelser ved tiltagene.
Annonceret 19-01-2023 kl. 13.00
Deadline 08-02-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Udvælgelseskriterier I forbindelse med udvælgelses af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Faaborg-Midtfyn Kommune, vil følgende parametre blive bedømt og vægtet:
• Den samlede pris på totalrådgiverydelsen
Prisen vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala fra 1 til 7 med stigende værdi.
Point tildeles efter en skala af 7 lige store intervaller liggende mellem højeste og laveste pris.
Det tildelte point for samlet pris vil blive vægtet: (40%)

• Tilbudsgivers referencer i forhold til projektering og udførelse, med særlig vægt på realiserede energibesparelser i offentlig byggeri.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for referencer og bæredygtighed vil samlet blive vægtet: (30%)

• Tilbudsgivers organisering i forbindelse med løsning af opgaven, CV’er på Nøglepersoner (Projekteringsleder, Sagsingeniør samt byggeleder) med vægt på erfaringer indenfor energioptimering.
Dokumentation vedr. dette punkt vil ved udvælgelsen blive tildelt point efter en skala
fra 1 til 7 med stigende værdi.
Det tildelte point for organisering vil samlet blive vægtet: (30%)

• Ved point lighed, tildeles opgaven til rådgiverne med den laveste pris.
Alt tilbudsmateriale skal pakkes og fremsendes som 1 stk. sammenhængende pdf-fil.
Adresse Mellemgade 15
5600
Faaborg
WWW: www.fmk.dk
CPV kode 71356300-1 - Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Claus Løndahl
Kontakt E-mail: cloen@fmk.dk
Telefon: +45 72532159
Modtagers firmanavn Faaborg-Midtfyn Kommune Ejendom