Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto system

NemKonto er en bankkonto, som offentlige myndigheder og private virksomheder kan udbetale til. Alle borgere og virksomheder som modtager betalinger fra offentlige myndigheder skal anvise en NemKonto jf. lov om offentlige betalinger og NemKonto bekendtgørelsen.

NemKonto systemet indeholder NemKonto registeret og betalingsformidling via udbetalende myndigheds pengeinstitut. Derudover muliggør det modregning, hvis modtager har udestående gæld til det offentlige, og håndtering af udbetalinger, såfremt modtager endnu ikke har anvist en NemKonto. NemKonto systemet indeholder over 6 millioner bankkonti og håndterer omkring 100 millioner udbetalinger årligt. Læs mere på www.nemkonto.dk.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at hjemtage ejerskab af systemet samt at konkurrenceudsætte og modernisere NemKonto systemet. Digitaliseringsstyrelsen planlægger et samlet udbud med tildeling til én leverandør. Kontrakten vil forventeligt omfatte udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af NemKonto systemet. Udbuddet forventes offentliggjort i andet kvartal 2023. Kontraktindgåelse forventes medio 2024.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker i forbindelse med den forestående offentliggørelse af udbudsmaterialet at indgå i dialog med markedsaktørerne. Derfor inviterer Digitaliseringsstyrelsen til markedsdialog, og en invitation hertil kan fremfindes via følgende link: https://digst.dk/it-loesninger/nemkonto/markedsdialog-om-udbud/.

Åbn dokument 2 (19-01-2023) Luk dokument 2 (19-01-2023)
Titel Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto system
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse NemKonto er en bankkonto, som offentlige myndigheder og private virksomheder kan udbetale til. Alle borgere og virksomheder som modtager betalinger fra offentlige myndigheder skal anvise en NemKonto jf. lov om offentlige betalinger og NemKonto bekendtgørelsen.

NemKonto systemet indeholder NemKonto registeret og betalingsformidling via udbetalende myndigheds pengeinstitut. Derudover muliggør det modregning, hvis modtager har udestående gæld til det offentlige, og håndtering af udbetalinger, såfremt modtager endnu ikke har anvist en NemKonto. NemKonto systemet indeholder over 6 millioner bankkonti og håndterer omkring 100 millioner udbetalinger årligt. Læs mere på www.nemkonto.dk.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at hjemtage ejerskab af systemet samt at konkurrenceudsætte og modernisere NemKonto systemet. Digitaliseringsstyrelsen planlægger et samlet udbud med tildeling til én leverandør. Kontrakten vil forventeligt omfatte udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af NemKonto systemet. Udbuddet forventes offentliggjort i andet kvartal 2023. Kontraktindgåelse forventes medio 2024.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker i forbindelse med den forestående offentliggørelse af udbudsmaterialet at indgå i dialog med markedsaktørerne. Derfor inviterer Digitaliseringsstyrelsen til markedsdialog, og en invitation hertil kan fremfindes via følgende link: https://digst.dk/it-loesninger/nemkonto/markedsdialog-om-udbud/.
Annonceret 19-01-2023 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Adresse Landgreven 4
1017
København K
CPV kode
Kontakt E-mail: digst@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[19-01-2023 16:05:21]
Sproglig fejl - opdateret.

Åbn dokument 1 (19-01-2023) Luk dokument 1 (19-01-2023)
Titel Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto system
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse NemKonto er en bankkonto, som offentlige myndigheder og private virksomheder kan udbetale til. Alle borgere og virksomheder som modtager betalinger fra offentlige myndigheder skal anvise en NemKonto jf. lov om offentlige betalinger og NemKonto bekendtgørelsen.

NemKonto systemet indeholder NemKonto registeret og betalingsformidling via udbetalende myndigheds pengeinstitut. Derudover muliggør det modregning, hvis modtager har udestående gæld til det offentlige, og deponering af udbetalinger, såfremt modtager endnu ikke har anvist en NemKonto. NemKonto systemet indeholder over 6 millioner bankkonti og håndterer omkring 100 millioner udbetalinger årligt. Læs mere på www.nemkonto.dk.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at hjemtage ejerskab af systemet samt at konkurrenceudsætte og modernisere NemKonto systemet. Digitaliseringsstyrelsen planlægger et samlet udbud med tildeling til én leverandør. Kontrakten vil forventeligt omfatte udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af NemKonto systemet. Udbuddet forventes offentliggjort i andet kvartal 2023. Kontraktindgåelse forventes medio 2024.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker i forbindelse med den forestående offentliggørelse af udbudsmaterialet at indgå i dialog med markedsaktørerne. Derfor inviterer Digitaliseringsstyrelsen til markedsdialog, og en invitation hertil kan fremfindes via følgende link: https://digst.dk/it-loesninger/nemkonto/markedsdialog-om-udbud/.
Annonceret 19-01-2023 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Adresse Landgreven 4
1017
København K
CPV kode
Kontakt E-mail: digst@digst.dk
Telefon: +45 33925200