Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om Evaluering av Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Likestilling er et viktig politikk- og innsatsområdeområde for det nordiske samarbeidet. I januar 2020 innledet de nordiske likestillingsministrene i tillegg et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.
Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK) er MR-JÄMs samarbeidsorgan. NIKK forvaltes av Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet i mandatperioden 2019-2024. NIKK skal overordnet bidra til å oppnå målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling samt tillegget for LGBTI-området.
Nordisk ministerråd skal nå iverksette en ekstern evaluering av NIKK for årene 2019-2022. Evalueringen skal vurdere samarbeidsorganets måloppnåelse i lys av tilgjengelige ressurser, forvaltning av fondsmidler, organisering, samarbeid og nordisk nytte.
Evalueringen skal gjennomføres innen utgangen av mai 2023, og gi et grunnlag for MR-JÄMs vurdering av evt. fornyet mandat og/eller utlysning av oppdraget.  
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service på denne konkurransen. For å melde din interesse og få tilgang til dokumenter, må du kopiere lenken nedenfor inn i adressefeltet i din nettleser.https://permalink.mercell.com/192336124.aspx. Deretter velger du den relevante konkurransen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2023)
Titel Kontrakt om Evaluering av Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn Nordisk ministerråd
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Likestilling er et viktig politikk- og innsatsområdeområde for det nordiske samarbeidet. I januar 2020 innledet de nordiske likestillingsministrene i tillegg et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.
Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK) er MR-JÄMs samarbeidsorgan. NIKK forvaltes av Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet i mandatperioden 2019-2024. NIKK skal overordnet bidra til å oppnå målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling samt tillegget for LGBTI-området.
Nordisk ministerråd skal nå iverksette en ekstern evaluering av NIKK for årene 2019-2022. Evalueringen skal vurdere samarbeidsorganets måloppnåelse i lys av tilgjengelige ressurser, forvaltning av fondsmidler, organisering, samarbeid og nordisk nytte.
Evalueringen skal gjennomføres innen utgangen av mai 2023, og gi et grunnlag for MR-JÄMs vurdering av evt. fornyet mandat og/eller utlysning av oppdraget.  
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service på denne konkurransen. For å melde din interesse og få tilgang til dokumenter, må du kopiere lenken nedenfor inn i adressefeltet i din nettleser.https://permalink.mercell.com/192336124.aspx. Deretter velger du den relevante konkurransen.
Annonceret 19-01-2023 kl. 17.33
Deadline 27-01-2023 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/192336124.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Marianne Berger Marjanovic
Kontakt E-mail: marmar@norden.org
Telefon: +45 60394295
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/192336124.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[19-01-2023 17:33:36]
Der er indsat besvarelse af indkomne spørgsmål d. 19 januar.

Tilbudsfristen er derfor forlænget frem til og med d. 26 januar kl. 14.
[20-01-2023 13:57:39]
Tilbudsfristen er forlænget til og med d. 27 jan. kl. 14, på grund af ny udsendelse af svar på indkomne spørgsmål.

Åbn tidligere version 19-01-2023 Luk tidligere version 19-01-2023
Titel Kontrakt om Evaluering av Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn Nordisk ministerråd
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Likestilling er et viktig politikk- og innsatsområdeområde for det nordiske samarbeidet. I januar 2020 innledet de nordiske likestillingsministrene i tillegg et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.
Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK) er MR-JÄMs samarbeidsorgan. NIKK forvaltes av Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet i mandatperioden 2019-2024. NIKK skal overordnet bidra til å oppnå målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling samt tillegget for LGBTI-området.
Nordisk ministerråd skal nå iverksette en ekstern evaluering av NIKK for årene 2019-2022. Evalueringen skal vurdere samarbeidsorganets måloppnåelse i lys av tilgjengelige ressurser, forvaltning av fondsmidler, organisering, samarbeid og nordisk nytte.
Evalueringen skal gjennomføres innen utgangen av mai 2023, og gi et grunnlag for MR-JÄMs vurdering av evt. fornyet mandat og/eller utlysning av oppdraget.  
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service på denne konkurransen. For å melde din interesse og få tilgang til dokumenter, må du kopiere lenken nedenfor inn i adressefeltet i din nettleser.https://permalink.mercell.com/192336124.aspx. Deretter velger du den relevante konkurransen.
Annonceret 09-12-2022 kl. 11.53
Deadline 26-01-2023 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/192336124.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Marianne Berger Marjanovic
Kontakt E-mail: marmar@norden.org
Telefon: +45 60394295
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/192336124.aspx
Åbn tidligere version 09-12-2022 Luk tidligere version 09-12-2022
Titel Kontrakt om Evaluering av Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn Nordisk ministerråd
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Likestilling er et viktig politikk- og innsatsområdeområde for det nordiske samarbeidet. I januar 2020 innledet de nordiske likestillingsministrene i tillegg et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.
Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK) er MR-JÄMs samarbeidsorgan. NIKK forvaltes av Nationella sekretariatet för genusforskning ved Göteborgs universitet i mandatperioden 2019-2024. NIKK skal overordnet bidra til å oppnå målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling samt tillegget for LGBTI-området.
Nordisk ministerråd skal nå iverksette en ekstern evaluering av NIKK for årene 2019-2022. Evalueringen skal vurdere samarbeidsorganets måloppnåelse i lys av tilgjengelige ressurser, forvaltning av fondsmidler, organisering, samarbeid og nordisk nytte.
Evalueringen skal gjennomføres innen utgangen av mai 2023, og gi et grunnlag for MR-JÄMs vurdering av evt. fornyet mandat og/eller utlysning av oppdraget.  
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service på denne konkurransen. For å melde din interesse og få tilgang til dokumenter, må du kopiere lenken nedenfor inn i adressefeltet i din nettleser.https://permalink.mercell.com/192336124.aspx. Deretter velger du den relevante konkurransen.
Annonceret 09-12-2022 kl. 11.53
Deadline 24-01-2023 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/192336124.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 300000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Marianne Berger Marjanovic
Kontakt E-mail: marmar@norden.org
Telefon: +45 60394295
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/192336124.aspx