Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indkøb af elektricitet til nettab

Dette udbud vedrører indkøb af elektricitet til nettab i N1 A/S. Udbuddet er ikke udbudspligtigt jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EF af 26. februar 2014, artikel 23, da indkøbet omhandler levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1.

Den estimerede volumen for perioden er 420.000.000 kWh pr. år.

Aftalen løber fra den 1. januar 2023 til 31. december 2024. Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder på uændrede vilkår.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

For adgang til udbudsmaterialet kontaktes Christina Vestergaard Larsen, chrlar@n1.dk eller tlf.: 3018 9694.

This tender is regarding a contract for purchase of electricity for grid losses in N1 A/S. According to Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EF from 26. February 2014, section 23, the tender is not subject to tender, as the purchase concerns delivery of electricity to an ordering party who is subject to Forsyningsvirksomhedsdirektivet section 9, clause 1.

The estimated quantity of grid losses is approximately 420.000.000 kWh per year.

The contract period is from 1. january 2023 to 31. december 2024, with an option to extend the contract up to 12 months.

For further information please check the tender documents.

For access to the tender documents, contact Christina Vestergaard Larsen, chrlar@n1.dk or tel.: 3018 9694.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-11-2022)
Titel Indkøb af elektricitet til nettab
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Dette udbud vedrører indkøb af elektricitet til nettab i N1 A/S. Udbuddet er ikke udbudspligtigt jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EF af 26. februar 2014, artikel 23, da indkøbet omhandler levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1.

Den estimerede volumen for perioden er 420.000.000 kWh pr. år.

Aftalen løber fra den 1. januar 2023 til 31. december 2024. Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder på uændrede vilkår.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

For adgang til udbudsmaterialet kontaktes Christina Vestergaard Larsen, chrlar@n1.dk eller tlf.: 3018 9694.

This tender is regarding a contract for purchase of electricity for grid losses in N1 A/S. According to Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EF from 26. February 2014, section 23, the tender is not subject to tender, as the purchase concerns delivery of electricity to an ordering party who is subject to Forsyningsvirksomhedsdirektivet section 9, clause 1.

The estimated quantity of grid losses is approximately 420.000.000 kWh per year.

The contract period is from 1. january 2023 to 31. december 2024, with an option to extend the contract up to 12 months.

For further information please check the tender documents.

For access to the tender documents, contact Christina Vestergaard Larsen, chrlar@n1.dk or tel.: 3018 9694.
Annonceret 14-11-2022 kl. 15.09
Deadline 15-12-2022 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver foretager en tilbudsevaluering med henblik på at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud hvor tildelingskriteriet er laveste Mark up i øre pr. kWh for kontraktperioden inkl. option.
Vurdering af tilbud sker på grundlag af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag B.
Link til udbudsmateriale https://esourcing.scanmarket.com/Event/Invite.aspx?id=538351&type=0#
Ordregiver N1 A/S
Udvælgelseskriterier Følgende mindstekrav skal være opfyldt:

- Tilbudsgiver skal være registreret hos Energinet og dermed godkendt som El-leverandør i Danmark.
- Tilbudsgiver skal fremsende en anmærkningsfri Serviceattest fra Konkurrencestyrelsen, med relevante oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Kriminalregistret. Serviceattesten må maksimalt være dateret 6 måneder før udløb af tilbudsfristen.
- Tilbudsgiver skal have en egenkapital på min. 20 mio. kr. de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår
- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på 15% i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for ovenstående i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver som ikke opfylder mindstekravene vil blive afvist
Adresse Edison Park 1
6715
Esbjerg N
CPV kode 09310000-5 - Elektricitet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Vestergaard Larsen
Kontakt E-mail: chrlar@n1.dk
Telefon: +45 30189694