Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2022/S 184-522132

Kort beskrivelse

Der forventes at blive kørt ca. 1,3 mio. ture om året af den form for kørsel der udføres i Flextrafik.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1500 vogne med hjemzone i Region Sjælland og max.1500 vogne med hjemzone i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode.

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

Læs mere
Ordregiver MOVIA
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.01
Deadline 27-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522132-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed