Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed 2022/S 184-520384

Kort beskrivelse

Opgaven vedrører flytning af indbo for Boligselskabet Sct. Jørgens afd. 8 Ellekonebakken.

Flytningerne sker som led i genhusning af afdelingens beboere, i forbindelse med gennemførelsen af en helhedsplan for afdelingen.

Opgaven omfatter ca. 434 boliger. Den udbudte opgave omhandler de lejligheder, hvor beboerne på grund af renoveringen skal fraflytte lejlighederne til genhusningslejligheder, og hvor beboerne skal flytte fra genhusningslejligheder til de færdigrenoverede lejligheder. Det vides ikke præcist, hvor mange lejligheder der skal fraflyttes eller hvor mange lejligheder skal tilbageflyttes. Det forventes at ca. 80 % af de omfattende boliger skal flyttes, men flytningens endelige omfang afhænger af ordregivers bestilling i kontraktperioden.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet Sct. Jørgen
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.01
Deadline 21-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520384-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse