Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2022/S 184-519852

Kort beskrivelse

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør vil indgå en rådgiveraftale om varetagelse af udarbejdelsen af en helhedsplan, der overordnet består af to ligeværdige temaer, hhv. byrumsdesign og klimatilpasning. Helsingør Kommune skal udføre byrumsprojekt, og Forsyning Helsingør skal udføre klimatilpasning. Forsyning Helsingør skal ligeledes udføre et fjernvarmeprojekt i bykernen, men fjernvarmeprojektet er ikke en del af dette udbud. Der vil dog være brug for at koordinere med fjernvarmeprojektet.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har indgået et samarbejde om byrumsdesign og klimatilpasning. Rådgiveren skal således varetage helhedsplanen på begge dele af projektet og sikre sammen-hæng mellem byrum og klimatilpasning.

Læs mere
Ordregiver Helsingør Kommune - Center for By, Land og Vand
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.00
Deadline 26-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519852-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse