Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2022/S 184-519850

Kort beskrivelse

Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver • Opmåling og afsætning af ledninger, brønde og bygværker for vand, varme og afløb • Opmåling og afsætning af vejprofil og tværsnit ved ledningsrenovering • Udarbejdelse af kort med terrænforhold (højdekurver og punkter) til fastlæggelse af ledningstracé for bassiner, pumpestationer, boringer, bygværker mv. • Afsætning af ledningstracé ved byggemodninger og evt. kotepunkt til brug for den udførende entreprenør • Fladenivellementer Rådgivningsbistand • Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed • Bistand i forbindelse med ledningsrettigheder • Tinglysning af ledningsrettigheder • Servitutundersøgelse • Afsætning, rådgivning og bistand ved ekspropriationer • Skøder • Matrikulære ændringer og berigtigelser • Arealerhvervelse Drone- og 3D laserscanningsopgaver • 3D opmålinger af bygværker (underjordiske) • Droneoverflyvninger ved eksempelvis bassiner og lodsejerekspropriationer

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Forsyning A/S
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.00
Deadline 08-11-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519850-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse