Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Catering til andre virksomheder eller institutioner 2022/S 184-519800

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af frokostordning til børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner iht. Bekendtgørelsen af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)(LBK nr. 2 af 06/01/2020)

Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2025.

Ballerup Kommune har option på at forlænge aftalen i op til 2 gange 24 måneder.

Rammeaftalen kan af ordregiver opsiges med 6 måneders varsel indtil kontraktens udløb.

 

Læs mere
Ordregiver Ballerup Kommune
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.00
Deadline 19-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519800-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse