Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2022/S 184-516988

Kort beskrivelse

For Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Supply Chain Division, skal der opføres nye faciliteter til det der kaldes Udleverende Depot på Garderkasernen Høvelte.

Høvelte ligger i Allerød Kommune.

Depotet bygges på et af Forsvarets grunde som er placeret ud til Høveltevej.

Der er tale om et byggeri i ét plan med et samlet bruttoetageareal på 3.437m² bestående af to sammenhængende bygningskroppe - en høj og en lav, hvor der foruden depot etableres kontor – og mødefaciliteter. Foran bygningen anlægges der asfalteret forplads, som kobles på Høveltevej med nedkørselsrampe til slusehus. Mod nordøst anlægges forbindelsesvej til stikvejen i nord. Derudover indgår der i sagen et tilkøb på etablering af 20 stk. parkeringspladser i forbindelse med ny forbindelsesvej. I udbuddets Byggesagsbeskrivelse kap. 1.3 findes en nærmere orientering om sagen i overordnede træk.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.00
Deadline 21-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516988-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse