Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2022/S 184-516834

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører renovering af 84 lejligheder i afd. 403 – Holbergsvej/Rahbeksvej, beliggende på Rahbeksvej 3-25 og Holbergsvej 10-26, 18A, 18B, 22A, 28A, 28B, 7000 Fredericia, for Boligkontoret Fredericia (herefter betegnet Bygherre).

Opgaven omfatter for etageboliger, tilgængelighedsrenovering af 40 lejligheder i stueplan.

Opgaven omfatter for etageboliger, renovering af 40 lejligheder på 1.sal.

Opgaven omfatter for mellembygninger, renovering af 4 lejligheder i stueplan.

Af udvendige arbejder kan blandt andet nævnes, nye forsyningsledninger, kloak, regnvand, jordarbejder, belægningsarbejder, anlægsarbejder, facadearbejder og tagarbejder.

Der udføres nyindretning af lejlighederne i stueplan(etageboliger) herunder hævning af terræn og gulv i trappeopgange, således at tilgængelighedskravet for en selvhjulpen kørestolsbruger opfyldes.

For mere udtømmende oplistning af arbejder henvises der til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Boligkontoret Fredericia
Annonceret 23-09-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2022 kl. 10.00
Deadline 20-10-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516834-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse