Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom til andet end beboelsesformål 2022/S 159-453518

Kort beskrivelse

Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 3 og har en anslået værdi mellem 350 og 400 mio. kr. indenfor serviceområderne renhold, forplejning, intern service, indvendig vedligehold, vagt og sikkerhed, udearealer og affaldshåndtering. De omfattede institutioner er geografisk spredt i hele landet og der er forventet driftsstart i maj 2024.

Læs mere
Ordregiver Bygningsstyrelsen
Annonceret 19-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 19-08-2022 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453518-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse