Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2022/S 159-451740

Kort beskrivelse

Skanderborg Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt indeholdende projektering og opførelse af nyt Galten Plejecenter, omfattende nybyggeri af 77 plejeboliger med tilhørende servicearealer, kommunale arealer til udadrettede fællesaktiviteter (Multisal med café, Sundhedsklinik, træningslokaler etc.), fællesadministration samt tilhørende udearealer - samlet bruttoareal på i alt 8.830 m². Plejeboligerne med tilhørende fællesarealer udgør i alt 5.935 m², servicearealer i alt 700 m² og de kommunale arealer i alt 2.195 m². Opgaven omfatter tillige nedrivning af det eksisterende plejecenter Tjørnehaven. Plejeboligerne opføres som almene ældreboliger iht. Almenboligloven. Opgaven har tidligere været udbudt via bekendtgørelse nr. EUT S: 2022/S 091-249331. Der er dog foretaget justeringer i materialet forinden genudbud heraf.

Læs mere
Ordregiver Skanderborg Kommune
Annonceret 19-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 19-08-2022 kl. 10.00
Deadline 15-09-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451740-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse