Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af projekter om klimaundervisning på erhvervsuddannelser

VILLUM FONDEN ønsker forslag til en evaluering af klimaundervisning på erhvervsuddannelser
støttet under programmet Børn, Unge og Science.
Fonden har i marts 2022 uddelt midler til, at syv erhvervsskoleprojekter kan udvikle
undervisningsforløb og -materialer til erhvervsuddannelser.
Evalueringen skal med udgangspunkt i de projekter, der har fået støtte, bl.a. undersøge om
bevillingerne fører til mere og bedre klimaundervisning på de erhvervsuddannelser, der indgår, og om
de elever og lærere, der deltager i forløbene, oplever styrket interesse og handlekompetence.
Opslaget om evaluering er i åbent udbud og kan søges af alle evalueringsmiljøer. Evalueringen skal
kombinere kvalitative og kvantitative metoder, men der er derudover vide rammer for til at foreslå dét,
evaluator anser for det bedst mulige evalueringsdesign.
Evalueringen har både et formativt og et summativt sigte. Fonden ønsker således at anvende
evalueringen til at:
- Give feedback undervejs til projekterne: Hvilke faktorer er vigtige for at lykkes med god
klimaundervisning? Hvad kan de gøre anderledes?
- Styrke vidensgrundlaget for fremtidige indsatser på området
- Dele de indhøstede erfaringer med aktører med særlig interesse for at fremme klimaundervisning på
erhvervsuddannelser, herunder politikere, ministerier, organisationer, erhvervsskoler etc.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/183902265.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-08-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-08-2022)
Titel Evaluering af projekter om klimaundervisning på erhvervsuddannelser
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse VILLUM FONDEN ønsker forslag til en evaluering af klimaundervisning på erhvervsuddannelser
støttet under programmet Børn, Unge og Science.
Fonden har i marts 2022 uddelt midler til, at syv erhvervsskoleprojekter kan udvikle
undervisningsforløb og -materialer til erhvervsuddannelser.
Evalueringen skal med udgangspunkt i de projekter, der har fået støtte, bl.a. undersøge om
bevillingerne fører til mere og bedre klimaundervisning på de erhvervsuddannelser, der indgår, og om
de elever og lærere, der deltager i forløbene, oplever styrket interesse og handlekompetence.
Opslaget om evaluering er i åbent udbud og kan søges af alle evalueringsmiljøer. Evalueringen skal
kombinere kvalitative og kvantitative metoder, men der er derudover vide rammer for til at foreslå dét,
evaluator anser for det bedst mulige evalueringsdesign.
Evalueringen har både et formativt og et summativt sigte. Fonden ønsker således at anvende
evalueringen til at:
- Give feedback undervejs til projekterne: Hvilke faktorer er vigtige for at lykkes med god
klimaundervisning? Hvad kan de gøre anderledes?
- Styrke vidensgrundlaget for fremtidige indsatser på området
- Dele de indhøstede erfaringer med aktører med særlig interesse for at fremme klimaundervisning på
erhvervsuddannelser, herunder politikere, ministerier, organisationer, erhvervsskoler etc.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/183902265.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 04-08-2022 kl. 13.59
Deadline 25-08-2022 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/183902265.aspx
Ordregiver Villum Fonden
Skønnet kontraktsum 1750000 DKK
Adresse Tobaksvejen 10
2860
Søborg
CPV kode 79419000-4 - Evalueringsrådgivningstjenester
73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Thomas Karlsson
Kontakt E-mail: thomas@karlssonkonsult.com
Telefon: +45 51614603
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/183902265.aspx