Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med fiskefartøjer 2022/S 148-423911

Kort beskrivelse

DTU foretager videnskabelige togter i Nordsøen/Skagerrak, som består af to sektioner. Sektion 1 foregår i nordlige og centrale del af Nordsøen med forventet 15 døgns varighed i november/december måned. Sektion 2 foregår i den sydlige del af Nordsøen (se bilag 4) med forventet 10 dages varighed i samme periode. Der foretages forsøgsfiskeri med en modificereret muslingeskraber efter nedgravede tobis i døgnets mørke timer. Togtet dækker de vigtigste tobis banker i Nordsøen og Skagerrak. Togtet er et årligt tilbagevendende togt under EU’s Data Collection Framework og resultaterne bliver benyttet til bestemmelse af størrelsen af rekrutteringen af tobis. Til brug for togterne har DTU behov for at leverandøren stiller fornødne fartøjer og bemanding til rådighed og denne opgave udbydes hermed.

Aftalen løber over tre år, med første togt november/december 2022. Herudover har DTU mulighed for at forlænge aftalen i op til to år yderligere.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret 03-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 03-08-2022 kl. 10.00
Deadline 29-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423911-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse