Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Instrumenter og indretninger til landmåling, hydrografi, oceanografi og hydrologi 2022/S 148-422855

Kort beskrivelse

Kystdirektoratet foretager egne land- og søopmålinger på bl.a. den jyske vestkyst og i de danske, indre farvande.

Opmålingerne udføres både med ekkolod mv., som positionsbestemmes vha. RTK-GNSS-udstyr, totalstationer, nivellementer og opmåling med GNSS.

Senest har Kystdirektoratet arbejdet med drone-teknologien, til i første omgang at lave landmålinger. KDI ønsker at udvide værktøjskassen på dronerne med inklusion af UAV (Unmanned Aerial Vehicle) båren Light Detevtion And Ranging (LiDAR) system - rød LiDAR til teknisk opmåling. Kystdirektoratet råder over en DJI Matrice300drone, som skal være pletform for den UAV båren røde LiDAR.

Kystdirektoratet har etableret og driver til stadighed sit eget fikspunktssystem - primært på vestkysten - og disse fikspunkter opmåles jævnligt med statisk GNSS.

Dette udbud vedrører indkøb og implementering af en UAV båren rød LiDAR til Kystdirektoratets eksisterende droneopsætning og specificeres nærmere i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Annonceret 03-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 03-08-2022 kl. 10.00
Deadline 30-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422855-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse