Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vask og rensning 2022/S 159-454620

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på tre ældrecentre, herunder tre køkkener, to dagcentre, den kommunale hjemme/sygeplejen, et træningscenter og et rehabiliteringshus. Herudover omfatter ydelsen adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at styre, kontrollere og tilpasse beholdningen. Antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i Glostrup Kommunes ældreområde kan variere i både opadgående og nedadgående retning i aftaleperioden. I øjeblikket omfatter aftalen ca. 537 medarbejdere fordelt som følgende: • 415 fastansatte som skal have personmærket beklædning • 122 elever, som skal have personmærket beklædning (se Bilag 1 – Kravspecifikation), mens der ønskes puljetøj til elever på Træningscentret samt vikarer efter behov Ovenstående er fordelt på ca. 90 % kvinder og 10 % mænd.

Læs mere
Ordregiver Glostrup Kommune
Annonceret 19-08-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 19-08-2022 kl. 10.01
Deadline 22-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454620-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (27-07-2022)

Vask og rensning 2022/S 143-409497

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409497-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på tre ældrecentre, herunder tre køkkener, to dagcentre, den kommunale hjemme/sygeplejen, et træningscenter og et rehabiliteringshus. Herudover omfatter ydelsen adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at styre, kontrollere og tilpasse beholdningen. Antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i Glostrup Kommunes ældreområde kan variere i både opadgående og nedadgående retning i aftaleperioden. I øjeblikket omfatter aftalen ca. 537 medarbejdere fordelt som følgende: • 415 fastansatte som skal have personmærket beklædning • 122 elever, som skal have personmærket beklædning (se Bilag 1 – Kravspecifikation), mens der ønskes puljetøj til elever på Træningscentret samt vikarer efter behov Ovenstående er fordelt på ca. 90 % kvinder og 10 % mænd.

Læs mere
Ordregiver Glostrup Kommune
Annonceret 27-07-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 27-07-2022 kl. 10.00
Deadline 22-08-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409497-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse