Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark

Af Regeringens Vækstplan for handel og logistik fra januar 2020 fremgår det af initiativ 1.1, at der skal gennemføres et globalt innovationstjek, som skal afsøge innovative emballage- og logistik-løsninger i e-handelen fra andre lande med stor og voksende e-handel.
Dette projektet er fokuseret på miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark og udgør en del af det større projekt, som Miljøstyrelsen har igangsat.


Projektet indeholder følgende delopgaver:

1. Kortlægning af emballageflows for e-handelen i Danmark. Kortlægningen skal beskrive mængder, fremskrivning, økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige materialetyper og potentialerne i mulige alternativer. Hovedvægten skal lægges her, på delopgave 1.
2. Miljøvurdering af e-handelsemballage. En analyse skal belyse miljøbelastning for generiske koncepter for emballage- og logistik-systemer.
3. Adfærdsundersøgelse, som skal give grundlag for at vurdere danske virksomheders potentiale for implementering af alternative løsninger jf. miljøvurderingen og det skal lede til kvantificering af miljøpotentialer for e-handel.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-08-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-08-2022)
Titel Miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Af Regeringens Vækstplan for handel og logistik fra januar 2020 fremgår det af initiativ 1.1, at der skal gennemføres et globalt innovationstjek, som skal afsøge innovative emballage- og logistik-løsninger i e-handelen fra andre lande med stor og voksende e-handel.
Dette projektet er fokuseret på miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark og udgør en del af det større projekt, som Miljøstyrelsen har igangsat.


Projektet indeholder følgende delopgaver:

1. Kortlægning af emballageflows for e-handelen i Danmark. Kortlægningen skal beskrive mængder, fremskrivning, økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige materialetyper og potentialerne i mulige alternativer. Hovedvægten skal lægges her, på delopgave 1.
2. Miljøvurdering af e-handelsemballage. En analyse skal belyse miljøbelastning for generiske koncepter for emballage- og logistik-systemer.
3. Adfærdsundersøgelse, som skal give grundlag for at vurdere danske virksomheders potentiale for implementering af alternative løsninger jf. miljøvurderingen og det skal lede til kvantificering af miljøpotentialer for e-handel.
Annonceret 08-07-2022 kl. 11.00
Deadline 15-08-2022 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 380000 DKK
Udvælgelseskriterier Se opfordringsbrev
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Helle Antvorskov
Kontakt E-mail: heant@mst.dk
Telefon: +45 24925059
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[02-08-2022 14:03:31]
Tilføjet dokument for Spørgsmål og svar.
1) Anmodning om bortfald af krav til forespurgt materiale for udvælgelsesprocessen vedr. punkterne for metodeovervejelser, tidsplan og pris. Krav bortfalder ikke, men er præciseret.
2) Spørgsmål vedr. tidsplan for prækvalificering. Se opfordringsbrev punkt 8.

Åbn tidligere version 08-07-2022 Luk tidligere version 08-07-2022
Titel Miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Af Regeringens Vækstplan for handel og logistik fra januar 2020 fremgår det af initiativ 1.1, at der skal gennemføres et globalt innovationstjek, som skal afsøge innovative emballage- og logistik-løsninger i e-handelen fra andre lande med stor og voksende e-handel.
Dette projektet er fokuseret på miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark og udgør en del af det større projekt, som Miljøstyrelsen har igangsat.


Projektet indeholder følgende delopgaver:

1. Kortlægning af emballageflows for e-handelen i Danmark. Kortlægningen skal beskrive mængder, fremskrivning, økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige materialetyper og potentialerne i mulige alternativer. Hovedvægten skal lægges her, på delopgave 1.
2. Miljøvurdering af e-handelsemballage. En analyse skal belyse miljøbelastning for generiske koncepter for emballage- og logistik-systemer.
3. Adfærdsundersøgelse, som skal give grundlag for at vurdere danske virksomheders potentiale for implementering af alternative løsninger jf. miljøvurderingen og det skal lede til kvantificering af miljøpotentialer for e-handel.
Annonceret 08-07-2022 kl. 11.00
Deadline 15-08-2022 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 380000 DKK
Udvælgelseskriterier Se opfordringsbrev
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Helle Antvorskov
Kontakt E-mail: heant@mst.dk
Telefon: +45 24925059