Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2022/S 119-336461

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Vaccinationsberedskabet er inddelt i tre perioder (før, under og efter Det planlagte vaccinationsprogram):

Periode 1 løber fra tidspunktet for kontraktens ikrafttræden til tidspunktet for påbegyndelse af Det planlagte vaccinationsprogram.

Periode 2 løber fra tidspunktet for påbegyndelse af Det planlagte vaccinationsprogram til tidspunktet for afslutning af Det planlagte vaccinationsprogram (forventet 8 uger). Kunden forbeholder sig ret til at ændre antallet af uger i opad- og nedadgående retning.

Periode 3 løber fra tidspunktet for afslutning af Det planlagte vaccinationsprogram til tidspunktet for kontraktens ophør.

Udbuddet er opdelt i 5 delkontrakter, som hver dækker en region.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 22-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 22-06-2022 kl. 10.01
Deadline 11-07-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336461-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter