Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2022/S 119-334163

Kort beskrivelse

Projektet omfatter nedbrydning af eksisterende højhus med henblik på genopførelse af 32 almene

familieboliger, med tilhørende depoter, servicebygninger og miljøgård. Projektet er opdelt i 8 delaftaler, hvoraf nærværende udbud omfatter Delaftale 1: Råhus.

Projektet og de udbudte delaftaler er nærmere specificeret i udbudsmaterialets øvrige dokumenter, herunder bl.a. byggesagsbeskrivelsen,

arbejdsbeskrivelsen for det pågældende fag, entreprisekontrakten mv.

Læs mere
Ordregiver Vivabolig afd. 5
Annonceret 22-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 22-06-2022 kl. 10.00
Deadline 12-07-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334163-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse