Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger 2022/S 121-344255

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.

Udbuddet er ikke delt op i delaftaler med er delt op i to særskilte forløb hvor en leverandør skal leverer begge forløb i samme rammeaftale.

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.

Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 2.000.000

Forløb 2 – Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.

Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.

Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 5.100.000, -

Der ønskes én leverandør til den samlede opgave – tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.

Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.

Læs mere
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Annonceret 27-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 27-06-2022 kl. 10.00
Deadline 22-07-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344255-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (22-06-2022)

Sociale foranstaltninger 2022/S 119-335861

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335861-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.

Udbuddet er dog delt op i to særskilte forløb

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.

Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 2.000.000

Forløb 2 – Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.

Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.

Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 5.100.000, -

Der ønskes én leverandør til den samlede opgave – tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.

Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.

Læs mere
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Annonceret 22-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 22-06-2022 kl. 10.00
Deadline 18-07-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335861-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (10-06-2022)

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2022/S 111-313405

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313405-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Læs mere
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Annonceret 10-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 10-06-2022 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313405-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (08-06-2022)

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2022/S 109-309196

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309196-2022:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

Læs mere
Ordregiver Faaborg-Midtfyn Kommune
Annonceret 08-06-2022 kl. 00.00
Sidst ændret 08-06-2022 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309196-2022:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter